| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały nr XXV/198/2000 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu z późn. zm., stanowiącym statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu, zmienia się treść Rozdziału I „ Przepisy ogólne”.

1) § 1 po zmianie otrzymuje brzmienie:

§ 1 Biblioteka działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o:

1. Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.).

2. Ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

3. Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

4. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

5. Niniejszy statut.;

2) w § 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Wydział Organizacyjny, Promocji Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy.;

3) zmienia się § 4, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują Biblioteka Śląska w Katowicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich Górach..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »