| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały nr XXV/198/2000 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu z późn. zm., stanowiącym statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu, zmienia się treść Rozdziału I „ Przepisy ogólne”.

1) § 1 po zmianie otrzymuje brzmienie:

§ 1 Biblioteka działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o:

1. Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.).

2. Ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

3. Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

4. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

5. Niniejszy statut.;

2) w § 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Wydział Organizacyjny, Promocji Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy.;

3) zmienia się § 4, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują Biblioteka Śląska w Katowicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich Górach..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »