| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 5 sierpnia 2011r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pod nazwą "Pióropusznik strusi w Ciągowicach"

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ), Rada Miejska w Łazach uchwala co następuje:

§ 1. Uznaje się za pomnik przyrody pod nazwą „Pióropusznik strusi w Ciągowicach” stanowisko paproci, o powierzchni ok. 0,26 ha, obszar łęgu olszowego, zlokalizowane w Ciągowicach, na działce nr 1273, w gminie Łazy.

§ 2. 1. Celem ustanowienia pomnika przyrody jest ochrona i zachowanie stanowiska o szczególnej wartości przyrodniczej, krajobrazowej i dydaktycznej.

2. Sprawującym nadzór nad pomnikiem przyrody jest Burmistrz Łaz.

§ 3. 1. W skład pomnika przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Siewierz jako obręb leśny Łysa Góra, leśnictwo Poręba, oddział 83 j.

2. Położenie pomnika przyrody pn. „Pióropusznik strusi w Ciągowicach” określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. Na terenie pomnika przyrody zabrania się:

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5. likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7. zmiany sposobu użytkowania ziemi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Łazach


Maciej Kubiczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »