| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.12.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Strumień; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 5 września 2011r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński Gminie Strumień realizacji budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie

zawarte pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, reprezentowanym przez:
- Czesława Gluzę - Starostę Cieszyńskiego
- Jerzego Pilcha - Wicestarostę
jako strona Powierzająca a Gminą Strumień , reprezentowaną przez:
- Annę Grygierek - Burmistrza Miasta Strumień
jako strona Przyjmująca

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. - Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. - Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2a i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. - Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) - zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Powiat Cieszyński oświadcza, że:

1. Wyraża zgodę na przejęcie przez Gminę Strumień do realizacji zadania dotyczącego budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie - w zakresie:

- budowy chodnika - 136 mb,

- budowy kanalizacji deszczowej - 231 mb,

- odtworzenie rowu odpływowego - 30 mb,

- poszerzenie jezdni - 155 mb,

- pas postojowy dla autobusów - ok. 82 m2,

- zjazdy na drogę dojazdową do kościoła oraz przedszkola - ok. 96 m2

2. Udostępni Gminie Strumień prawo do dysponowania nieruchomością pasa drogowego drogi powiatowej nr 2631 S - w zakresie objetym przedmiotowym zadaniem;

3. Upoważnia Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych do uczestnictwa w komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

§ 2. Gmina Strumień oświadcza, że:

1. Przejmuje do realizacji zadanie określone w § 1 pkt 1 oraz pełnić będzie obowiązki inwestora dla tego zadania pn.: "Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie";

2. Sfinansuje całość kosztów niezbędnych do realizacji robót wraz z kosztami nadzoru inwestorkiego - w ramach przedmiotowego zadania, ze środków własnych Gminy Strumień oraz Środków Programu Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Działanie Odnowa i rozwój wsi;

3. Powiadomi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie o planowanym terminie zakończenia realizacji przedmiotowego zadania, celem wzięcia udziału w odbiorze końcowym;

4. Udzieli wszelkich wyjaśnień na każdorazowe zapytanie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie oraz osób trzecich dot. realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania,

5. Zapewni trwałość efektu inwestycji w okresie 7 lat od dnia przyznanej pomocy przez ARIMR.

§ 3. Gmina Strumień oświadcza, że planowana realizacja zadania przewidywana jest na lata 2011 - 2012.

§ 4. Wszelkie zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotowego zadania powodujące zwiększenie kosztów jego realizacji, pozostają po stronie Gminy Strumień.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

§ 6. Porozumienie zawarto w 5 jednobrzmiących egzemplarzach - po dwa dla każdej ze stron oraz jeden w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego.

§ 7. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Cieszyński


Czesław Gluza


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Burmistrz Miasta Strumień


Anna Grygierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »