| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Oleskiego ; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 24 sierpnia 2011r.

do Porozumienia z dnia 5 października 2009 r

pomiędzy

Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu, w imieniu którego działają:

1. Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła

2. Wicestarosta - Tadeusz Konina

zwanym dalej "Powierzającym" ,

a

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Oleskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Oleski - Jan Kus

2. Wicestarosta - Stanisław Belka

zwanym dalej "Przyjmującym" .


Działając na podstawie uchwały nr 288/XXXIII/2001 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie porozumienia z Powiatem Oleskim dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz uchwały Nr IX/64/03 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1. § 2 ust. 1 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

"Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w wysokości:

kurs dla klasy I - 4 tygodniowy - 350,00 zł,

kurs dla klasy II - 4 tygodniowy - 350,00 zł,

kurs dla klasy III - 4 tygodniowy - 350,00 zł.

§ 2. § 3 ust. 1 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

"Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2011/2012.".

§ 3. Pozostałe ustalenia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 4. Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Aneks do porozumienia sporządza się w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze stron.

§ 6. Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 września 2011 r.

POWIERZAJĄCY PRZYJMUJĄCY

Starosta


Joachim Smyła


Wicestarosta


Tadeusz Konina

Starosta


Jan Kus


Wicestarosta


Stanisław Belka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »