| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/192/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów

Na podstawie art.3 ust.1, art.5 ust.3, art.11 b ust.3, art.18 ust.2 pkt 1, art.18 a ust.5, art.22, art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.92 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 Nr 17, poz.95)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów - wprowadza się następujące zmiany:Po rozdziale VIII Statutu dodaje się rozdział VIII A – Zasady dostępu do informacji publicznej. Po § 111 dodaje się § 111 a o następującej treści:

1. Ogólnodostępny zbiór aktów prawnych organów Miasta jest prowadzony i udostępniany w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta i Kancelarii Rady Miasta. Akty prawne udostępnia się również w zewnętrznej sieci informatycznej (internet).

2. Dokumenty zawierające informację publiczną zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, stosownie do zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

3. Obywatelom udostępnia się na ich pisemny wniosek dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych, umożliwia się ich przeglądanie i sporządzanie z nich notatek i odpisów. Udostępnianie, przeglądanie, sporządzanie notatek i odpisów z dokumentów następuje w obecności pracownika samorządowego.

4. Wniosek o udostępnienie dokumentów z posiedzeń Rady i Komisji składa się do Naczelnika Kancelarii Rady Miasta. Wniosek o udostępnienie innych dokumentów składa się do Naczelników poszczególnych wydziałów.

5. Odmowa udostępnienia informacji publicznej może wynikać tylko z ustaw i nastąpić w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant - Eksperci

Vaillant - producent pieców, kotłów olejowych, kotłów gazowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »