| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/192/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów

Na podstawie art.3 ust.1, art.5 ust.3, art.11 b ust.3, art.18 ust.2 pkt 1, art.18 a ust.5, art.22, art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.92 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 Nr 17, poz.95)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów - wprowadza się następujące zmiany:Po rozdziale VIII Statutu dodaje się rozdział VIII A – Zasady dostępu do informacji publicznej. Po § 111 dodaje się § 111 a o następującej treści:

1. Ogólnodostępny zbiór aktów prawnych organów Miasta jest prowadzony i udostępniany w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta i Kancelarii Rady Miasta. Akty prawne udostępnia się również w zewnętrznej sieci informatycznej (internet).

2. Dokumenty zawierające informację publiczną zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, stosownie do zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

3. Obywatelom udostępnia się na ich pisemny wniosek dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych, umożliwia się ich przeglądanie i sporządzanie z nich notatek i odpisów. Udostępnianie, przeglądanie, sporządzanie notatek i odpisów z dokumentów następuje w obecności pracownika samorządowego.

4. Wniosek o udostępnienie dokumentów z posiedzeń Rady i Komisji składa się do Naczelnika Kancelarii Rady Miasta. Wniosek o udostępnienie innych dokumentów składa się do Naczelników poszczególnych wydziałów.

5. Odmowa udostępnienia informacji publicznej może wynikać tylko z ustaw i nastąpić w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »