| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/108/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) – Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

1) Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości oznaczony symbolem DN-1 - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oznaczony symbolem IN-1 - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Określa się wzór formularza danych o nieruchomościach oznaczony symbolem ZN-1/A – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Określa się wzór formularza danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości oznaczony symbolem ZN-1/B – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1) Określa się wzór deklaracji na podatek rolny oznaczony symbolem DR-1 – stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Określa się wzór informacji o gruntach na podatek rolny oznaczony symbolem IR-1 – stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

3) Określa się wzór formularza danych o nieruchomościach oznaczony symbolem ZR-1/A – stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

4) Określa się wzór formularza danych o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym oznaczony symbolem ZR-1/B – stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1) Określa się wzór deklaracji na podatek leśny oznaczony symbolem DL-1 – stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

2) Określa się wzór informacji o lasach oznaczony symbolem IL-1 – stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

3) Określa się wzór formularza danych o nieruchomościach leśnych oznaczony symbolem ZL-1/A – stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

4) Określa się wzór formularza danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości leśnych oznaczony symbolem ZL-1/B – stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 6.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XXXIV/271/2008 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/108/2011
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

DN-1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/108/2011
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik2.doc

IN-1 nowy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/108/2011
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik3.doc

ZN-1A

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/108/2011
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik4.doc

ZN-1B

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/108/2011
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik5.doc

DR-1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/108/2011
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik6.doc

IR-1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/108/2011
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik7.doc

ZR-1A

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/108/2011
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik8.doc

ZR-1B

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/108/2011
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik9.doc

DL-1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/108/2011
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik10.doc

IL-1

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/108/2011
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik11.doc

ZL-1A

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/108/2011
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik12.doc

ZL-1B

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »