| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/64/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art 40 ust. 1 , art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 95, poz. 962 z 25 października 2011 r.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) do gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

od 1 m² powierzchni - propoz. 0,78 zł.,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

od 1 ha powierzchni - propoz. 4,19 zł.,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1 m² powierzchni - propoz. 0,36 zł.

2) do budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

od 1 m² powierzchni użytkowej - propoz. 0,65 zł.,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

od 1 m² powierzchni użytkowej - propoz. 19,27 zł.,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

od 1 m² powierzchni użytkowej - propoz. 9,78 zł.,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

od 1 m² powierzchni użytkowej - propoz. 4,43 zł.,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1 m² powierzchni użytkowej - propoz. 6,64 zł.

3) od budowli:

a) od budowli rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody - 1,5%,

b) od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1,00%,

c) od pozostałych budowli - 2,00%,

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) Budynki i grunty wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.

§ 4.

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »