| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15.105.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego,podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z późn. zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613; z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969: z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682; z późn. zm.) i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60; z późn. zm.) Rada Miejska w Krzepicach, uchwala:

§ 1. Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa na terenie sołectw Gminy Krzepice.

§ 2. Na inkasentów wyznacza:

- Pana Józefa Boreckiego na terenie sołectwa Starokrzepice

- Pana Władysława Surowieckiego na terenie sołectwa Dankowice

- Pana Zenona Grudzkę na terenie sołectwa Zajączki Pierwsze

- Panią Ewę Chwałowską na terenie sołectwa Zajączki Drugie

- Pana Mariusza Wróbla na terenie sołectwa Podłęże Królewskie

- Pana Bogdana Balę na terenie sołectwa Stanki

- Panią Czesławę Dudek na terenie sołectwa Lutrowskie

§ 3. Z pobranych kwot podatków inkasenci rozliczają się z budżetem gminy do końca każdego miesiąca roku kalendarzowego, w miesiącach, w których przypada termin płatności raty dodatkowo 16 dnia tego miesiąca. Jeżeli na ten dzień przypada dzień świąteczny to bezpośrednio po tym dniu.

§ 4. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne od kwot zebranych opłat bieżących i zaległych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego,podatku leśnego i podatku od nieruchomości pobieranych od mieszkańców sołectw w następujących procentach:

- Sołectwo Stanki 8 %

- Sołectwo Podłęże Królewskie 8 %

- Sołectwo Lutrowskie 8 %

- Sołectwo Zajączki Drugie 8 %

- Sołectwo Starokrzepice 8 %

- Sołectwo Dankowice 8 %

- Sołectwo Zajączki Pierwsze 8 %

§ 5. Inkasenci zobowiązani są do rozliczania się z pobranych kwitariuszy najpóźniej następnego dnia po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić, nie później jednak niż do 31 grudnia roku podatkowego.

§ 6. Inkasenci odpowiedzialni są za pobrane kwitariusze i zobowiązani są do ich zwrotu w stanie nie zniszczonym.

§ 7. W zakresie nie uregulowanym uchwałą prawa i obowiązki inkasentów określa ustawa Ordynacja podatkowa.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »