| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/102/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIV/390/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2009 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591, z późn. zm.), w związku z art. 42 ust. 6 i 7 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97 , poz. 674, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Zmienić brzmienie uchwały nr LIV/390/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2009 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, w ten sposób, że zmianie ulega treść załącznika nr 1 do powołanej uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny oraz dyrektorom szkół i przedszkoli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły


Załącznik do Uchwały Nr XIV / 102 / 11
Rady Miasta Lędziny
z dnia 27 października 2011 r.

Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w tabeli w pozycji 3 i 4 przez godzinę rozumie się 45 minut, a przez godzinę zajęć nauczycieli wymienionych w pozostałych pozycjach należy rozumieć jednostkę 60 minut.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »