| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/102/11 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Myszkowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust. 2 pkt.4, art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnych /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591wraz z późniejszymi zmianami/,
w związku z art. 40 ust.8 i ust.9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych/ Dz. U. z 2007r. Nr19, poz. 115 wraz z późniejszymi zmianami/, Rada Miasta w Myszkowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie miasta Myszkowa na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
a dotyczące :

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej „urządzeniami”;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, na cele określone w §1 pkt.1 i 4 ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) za zajęcie jezdni do 50% szerokości: 4,50zł;

2) za zajęcie jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni: 8,00zł;

3) za zajęcie chodnika, placu, zatoki autobusowej i postojowej, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo jezdnego, pasów dzielących:. 2,50zł;

4) zajęcie chodnika bez naruszenia nawierzchni przez umieszczenie rusztowania lub wygrodzenia miejsca budowy: 2,00zł;

5) za zajęcie pobocza, zieleńca, rowu, pozostałych elementów pasa drogowego: 1,50zł;

6) za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej: 3,00zł;

7) za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności do korzystania z wydzielonego miejsca parkingowego /koperta/: 0,60zł;

8) za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności do korzystania z: przestawnych stanowisk handlowych, usługowych, ogródków letnich, przestawnych stanowisk okolicznościowych i promocyjnych: 1,20zł;

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, na cele określone w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego pod rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem postanowień ust.2:

1) na obiekcie mostowym: 200,00zł;

2) poza obiektem mostowym: 35,00zł;

2. Dla umieszczenia urządzeń kanalizacji sanitarnej ustala się roczną stawkę opłaty za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego pod rzut poziomy kanalizacji w wysokości: 5,00zł;

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, na cele określone w §1 pkt.3 ustala się następujące stawki opłat
za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu:

1) obiekt handlowy lub usługowy oraz inne obiekty: 0,50zł;

2) reklamy: 0, 50zł;

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXII/217/04 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dróg gminnych na terenie miasta Myszkowa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszkowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek-Kawka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »