| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/193/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta Knurów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1, art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197,poz.1172)

Rada Miasta Knurów uchwala :

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości :

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do 1ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny i podatek leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową powyżej 1 ha gruntów fizycznych lub przeliczeniowych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3) określa się wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXV/434/08 Rady Miasta Knurów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta Knurów oraz Uchwała nr XXIX/499/09 Rady Miasta Knurów z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXV/434/08 Rady Miasta Knurów z dnia 19.11.2008r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta Knurów

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

§ 6. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów oraz ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów http://www.knurow.pl

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/193/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/193/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

DN - 1 Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/193/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

IR-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne (gospodarstwo rolne)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/193/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/193/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »