| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/215/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 13 października 2011r.

w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r., Dz.U Nr 142 poz.1591 z późn.zmianami), art.6 ust. 14, ust.15, art. 9 ust.11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U Nr 95 poz. 613 z późn.zmianami), art.6a ust.12, ust.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r. Dz.U Nr 136 poz.969 z późn.zmianami) oraz art.6 ust. 10, ust.11 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U Nr 200 poz.1682 z późn.zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

1. Format elektroniczny formularzy wskazanych w uchwale Nr XXXIX/1146/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego zostaje określony w formacie XML, który jest zgodny z zakresem danych zawartych w załącznikach do uchwały Nr XXXIX/1146/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

2. Układ informacji i powiązań między danymi w formularzu:

a) ,,Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” określa załącznik nr 1 do uchwały,

b) „ Deklaracja na podatek od nieruchomości” określa załącznik nr 2 do uchwały,

c) „Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości”, określa załącznik nr 3 do uchwały,

d) „Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych ” określa załącznik nr 4 do uchwały,

e) „Dane o nieruchomościach ” określa załącznik nr 5 do uchwały,

f) „Informacja o gruntach” określa załącznik nr 6 do uchwały,

g) „Deklaracja na podatek rolny” określa załącznik nr 7 do uchwały,

h) „Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym ” określa załącznik nr 8 do uchwały,

i) „Dane o nieruchomościach rolnych” określa załącznik nr 9 do uchwały,

j) „Informacja o lasach” określa załącznik nr 10 do uchwały,

k) „Deklaracja na podatek leśny” określa załącznik nr 11 do uchwały,

l) „Dane o nieruchomościach leśnych” określa załącznik nr 12 do uchwały,

m) „Dane o zwolnieniach w podatku leśnym”, określa załącznik nr 13 do uchwały,

n) „Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach” określa załącznik nr 14 do uchwały.

§ 2.

Wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 kwietnia 2007r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U z 2007r. Nr 79, poz.533 z późn. zmianami).

§ 3.

Deklaracje i informacje podatkowe o których mowa w § 1 i § 2 uchwały mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

§ 4.

Przesłanie deklaracji i informacji określonych w § 1 i § 2 niniejszej uchwały wymaga wypełnienia formularza w zakresie właściwego rodzaju podatku umieszczonego w miejscu wskazanym w § 3 niniejszej uchwały. Wygenerowany na podstawie formularza dokument elektroniczny powinien być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłany w sposób określony w § 3 niniejszej uchwały.

§ 5.

Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 1 niniejszej uchwały - przesyłane w formie elektronicznej - muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r., Nr 130, poz. 1450 ze zm.), lub weryfikowanego za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

§ 6.

Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji i informacji na podatek przesyłanych w formie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 7.

Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i informacji podatkowych określonych w § 1 niniejszej uchwały - musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 8.

Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 1 uchwały mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/215/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/215/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 października 2011r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/215/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 października 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/215/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 października 2011r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/215/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 października 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/215/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 października 2011r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/215/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 października 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/215/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 października 2011r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/215/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 października 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/215/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 października 2011r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/215/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 października 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/215/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 października 2011r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/215/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 października 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XII/215/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 października 2011r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/215/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 października 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XII/215/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 października 2011r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/215/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 października 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XII/215/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 października 2011r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/215/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 października 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XII/215/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 października 2011r.


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/215/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 października 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XII/215/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 października 2011r.


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/215/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 października 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XII/215/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 października 2011r.


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XII/215/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 października 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XII/215/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 października 2011r.


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XII/215/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 października 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XII/215/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 października 2011r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »