| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 128/XIV/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2011r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. z 2011r Nr 95, poz. 961)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala:

§ 1. Określić wysokość stawek podatku od nieruchomości w następujący sposób:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni 0,76 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni –3,90 zł

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni – 0,39 zł

d) pozostałych od 1 m² powierzchni – 0,33 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,63 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej – 18,50 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanych materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej – 9,22 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej- – 4,11 zł

e) pozostałych od powierzchni użytkowej:

1. od 1 m² powierzchni użytkowej budynków letniskowych – 6,62 zł

2. od 1 m² powierzchni użytkowej garaży – 6,62 zł

3. od 1 m² powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,62 zł

4. od innych budynków lub ich części niewymienionych w pkt. 1,2 i 3 od 1 m² powierzchni użytkowej – 6,62 zł

3) od budowli – 2 % ich wartość określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 –7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty zabudowane i zurbanizowane oznaczone w ewidencji gruntów symbolami B, Bi, Bp, dr, związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

2. nieruchomości lub ich części oraz grunty służące wykonywaniu statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

3. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby instytucji kultury,

4. nieruchomości lub ich części związane z działalnością opieki społecznej,

5. gminny zasób nieruchomości za wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej

6. budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości należnego na 2012 rok.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »