| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 88/VIII/2011 Rady Gminy Mykanów

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów

Na podstawie art. 18 ust. 2,pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 litera a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 13 pkt 2 , art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011r. nr 197 poz. 1172) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r ( M.P. nr 95 poz. 961 )

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w następujących wysokościach:

1) od każdego stanowiska na targowisku 10,00 zł ( słownie: dziesięć złotych) w stosunku dziennym,

2) przy sprzedaży odrębnej 10,00 zł ( słownie: dziesięć złotych) w stosunku dziennym.

2. Opłatę targową osoby zobowiązane do jej uiszczenia wpłacają osobiście w kasie Urzędu Gminy Mykanów w tym samym dniu w którym powstał obowiązek jej wpłaty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów nr 366/XXXV/10 z dnia 26 października 2010r w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mykanowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »