| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 88/VIII/2011 Rady Gminy Mykanów

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów

Na podstawie art. 18 ust. 2,pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 litera a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 13 pkt 2 , art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011r. nr 197 poz. 1172) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r ( M.P. nr 95 poz. 961 )

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w następujących wysokościach:

1) od każdego stanowiska na targowisku 10,00 zł ( słownie: dziesięć złotych) w stosunku dziennym,

2) przy sprzedaży odrębnej 10,00 zł ( słownie: dziesięć złotych) w stosunku dziennym.

2. Opłatę targową osoby zobowiązane do jej uiszczenia wpłacają osobiście w kasie Urzędu Gminy Mykanów w tym samym dniu w którym powstał obowiązek jej wpłaty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów nr 366/XXXV/10 z dnia 26 października 2010r w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mykanowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »