| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.71.2011 Rady Gminy Kornowac

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 190, poz.1606 z późn. zm.)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych na 2012 rok:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

Powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton

Stawka podatku w złotych

504,- zł

720,- zł

924,- zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

2

12

15

1.056,- zł

1.260,- zł

15

1.164,- zł

1.307,- zł

3

12

17

1.200,- zł

1.356,- zł

17

25

1.536,- zł

1.645,- zł

25

1.752,- zł

1.860,- zł

4

12

25

1.836,- zł

1.956,- zł

25

31

1.896,- zł

2.560,- zł

31

1.920,- zł

2.560,- zł

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.440,- zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

2

12

18

1.446,- zł

1.500,- zł

18

25

1.536,- zł

1.632,- zł

25

31

1.596,- zł

1.728,- zł

31

1.644,- zł

2.023,- zł

3

12

40

1.680,- zł

1.854,- zł

40

1.798,- zł

2.660,- zł

4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 360,- zł

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

1

12

18

372,- zł

408,- zł

18

25

456,- zł

516,- zł

25

552,- zł

624,- zł

2

12

28

648,- zł

744,- zł

28

33

768,- zł

936,- zł

33

38

960,- zł

1.348,- zł

38

1.392,- zł

1.774,- zł

3

12

38

1.020,- zł

1.344,- zł

38

1.416,- zł

1.800,- zł

6) od autobusów

Ilość miejsc dla pasażerów

Stawka podatku w złotych

Mniej niż 30 miejsc

1.140,- zł

30 lub więcej miejsc

1.620,- zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »