| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Siewierzu  
u c h w   a l a:  

§   1.   1.   Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i   Gminy Siewierz:  

 

1) od gruntów:

a)

związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m² powierzchni


0,81 zł

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni


4,33 zł

c)

od pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m² powierzchni


0,28 zł


2) od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych od 1   m² powierzchni użytkowej

0,70 zł

b)

związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej20,00 zł

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m² powierzchni użytkowej


10,24 zł

d)

związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m² powierzchni użytkowej4,20 zł

e)

pozostałych od 1   m 2 powierzchni użytkowej

 

 

- domu letniskowego
- garaży (jako odrębny budynek)
- pozostałych budynków
- budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego

7,00 zł
4,00 zł
3,10 zł

4,00 zł


3) od budowli


2 % ich wartości

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Siewierz.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr LI/380/10 Rady Miejskiej w   Siewierzu z   dnia 28 października 2010 roku w   sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz ze zmianami zawartymi w   Uchwałach Nr III/15/10 Rady Miejskiej w   Siewierzu   z   dnia   29 grudnia   2010   r. i   Nr   XI/95/11   Rady   Miejskiej   w   Siewierzu   z   dnia   18   sierpnia   2011   r.  


§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i   Gminy Siewierz.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Siewierzu  


mgr   Barbara   Bochenek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »