| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 156/XVI/2011 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie poboru w drodze inaksa opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy w Koszęcinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa na terenie gminy Koszęcin.

1. Inkasa opłaty targowej w sołectwach dokonywać będą inkasenci z terenu gminy Koszęcin w osobach: Pani Joanna Macioszek - z terenu sołectwa Strzebiń Pani Ilona Przybyła – z terenu sołectwa Sadów Pani Jolanta Fortuńska – z terenu sołectwa Rusinowice.

2. Inkasa opłaty targowej w miejscowości Koszęcin, sołectwa Cieszowa, sołectwa Wierzbie, sołectwa Piłka, sołectwa Brusiek w dni wolne od pracy dokonywać będą: Pan Roman Potempa, Pan Jan Glanc i Pan Henryk Kampa – za wynagrodzeniem jak w § 2.

3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy najpóźniej w dniu następnym po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami powinna nastąpić wpłata zainkasowanych kwot.

§ 2. Ustala się stawki wynagrodzeń dla inkasentów w wysokości 15% od zebranych kwot, płatne w terminie do 15 dni od daty rozliczenia się z zainkasowanych kwot.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »