| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/116/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Gierałtowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   ust.13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.   U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 z   późn. zm.), art. 6   ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   i art.13 pkt. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172);  

Rada Gminy Gierałtowice  

uchwala  

§   1.   Określa się wzory informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz podatek rolny z   tytułu opodatkowania gruntów skalsyfikowanych jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i   zakrzewione na użytkach rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego podlegających opodatkowaniu w   formie łącznego zobowiazania pienięznego i   deklaracji na podatek od nieruchomości:  

1.   informacja w   sprawie podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego z   tytułu opodatkowania gruntów skalsyfikowanych w   ewidencji gruntów i   budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i   zakrzewione na użytkach rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego w   rozumieniu ustawy o   podatku rolnym podlegajace opodatkowaniu w   formie łącznego zobowiazania pieniężnego   (IN-1)   -   załącznik nr 1   do niniejszej uchwały;  

2.   deklaracja na podatek od nieruchomości   (DN-1)   -   załącznik nr 2   do niniejszej uchwały;  

3.   załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o   gruntach”   (DN-1/A)   -   załącznik nr 3   do niniejszej uchwały;  

4.   załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o   budynkach”   (DN-1/B)   -   załącznik nr 4   do niniejszej uchwały;  

5.   załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o   budowlach”   (DN-1/C)   -   załącznik nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Określa się wzory informacji na podatek rolny, podatek leśny i   podatek od nieruchomości pobierany w   formie łącznego zobowiazania pieniężnego z   tytułu opodatkowania gruntów stanowiących gospodarstwo rolne i   deklaracji na podatek rolny:  

1.   informacja w   sprawie podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości pobieranego w   formie łącznego zobowiazania pieniężnego z   tytułu opodatkowania gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w   rozumieniu ustawy o   podatku rolnym   (IR-1)   -   załącznik nr 6   do niniejszej uchwały;  

2.   deklaracja na podatek rolny   (DR-1)   -   załącznik nr 7   do niniejszej uchwały;  

3.   załącznik do deklaracji na podatek rolny – „Dane o   gruntach”   (DR-1/A)   -   załącznik nr   8   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Określa się wzory deklaracji na podatek leśny:  

1.   deklaracja na podatek leśny   (DL-1)   -   załącznik nr 9   do niniejszej uchwały;  

2.   załącznik do deklaracji na podatek leśny – „Dane o   gruntach”   (DL-1/A)   -   załącznik nr 10   do niniejszej uchwały  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr XXVI/192/08 Rady Gminy Gierałtowice z   dnia 2   grudnia 2008 r. w   sprawie określenia wzorów formularzy informacji i   deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Gierałtowice (Dz.Urz. Woj. Śl. z   2008r. Nr 215 poz 4375).  

§   6.   Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po jej uchwaleniu.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Błaszczyk

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/116/11
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

  Informacja w   sprawie podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego z   tytułu opodatkowania gruntów skalsyfikowanych w   ewidencji gruntów i   budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i   zakrzewione na użytkach rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego w   rozumieniu ustawy o   podatku rolnym podlegajace opodatkowaniu w   formie łącznego zobowiazania pieniężnego   (IN-1)  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/116/11
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości   (DN-1)  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/116/11
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o   gruntach”   (DN-1/A)  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/116/11
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o   budynkach”   (DN-1/B)  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/116/11
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o   budowlach”   (DN-1/C)  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/116/11
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Informacja w   sprawie podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości pobieranego w   formie łącznego zobowiazania pieniężnego z   tytułu opodatkowania gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w   rozumieniu ustawy o   podatku rolnym   (IR-1)  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/116/11
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Deklaracja na podatek rolny   (DR-1)  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/116/11
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek rolny – „Dane o   gruntach”   (DR-1/A)  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/116/11
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Deklaracja na podatek leśny   (DL-1)  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/116/11
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek leśny – „Dane o   gruntach”   (DL-1/A)  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »