| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.96.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

- powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

-Dopuszczalna masa całkowita w tonach

-Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

-Powyżej 5,5 do 9 włącznie

-Powyżej 9 i mniej niż 12

-Stawka podatku w złotych

540,00

696,00

780,00

- równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej

niż

Mniej niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne

lub równoważne

Inny system

zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

15

15

624,00

1.056,00

828,00

1.548,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

19

23

19

23

432,00

876,00

1.320,00

828,00

1.296,00

1.872,00

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

27

29

27

29

912,00

1.380,00

1.968,00

1.380,00

1.968,00

2.868,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,


- od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Stawka podatku w złotych

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie

600,00

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

672,00

- równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa

całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej

niż

Mniej niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne lub

równoważne

Inny system

zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

31

25

31

444,00

792,00

1.716,00

696,00

1.224,00

2.280,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

40

40

1.572,00

2.052,00

2.052,00

2.916,00

- od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 252,00 zł.

- od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa

całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej

niż

Mniej niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne lub

równoważne

Inny system

zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

25

276,00

480,00

480,00

780,00

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

33

38

28

33

38

348,00

816,00

1.068,00

1.404,00

468,00

1.068,00

1.536,00

2.052,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

1.128,00

1.500,00

- od autobusów

Mniej niż 30 miejsc

siedzących

Równej lub więcej niż 30

miejsc siedzących

Stawka podatku w złotych

756,00

1.080,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »