| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.96.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

- powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

-Dopuszczalna masa całkowita w tonach

-Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

-Powyżej 5,5 do 9 włącznie

-Powyżej 9 i mniej niż 12

-Stawka podatku w złotych

540,00

696,00

780,00

- równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej

niż

Mniej niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne

lub równoważne

Inny system

zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

15

15

624,00

1.056,00

828,00

1.548,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

19

23

19

23

432,00

876,00

1.320,00

828,00

1.296,00

1.872,00

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

27

29

27

29

912,00

1.380,00

1.968,00

1.380,00

1.968,00

2.868,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,


- od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Stawka podatku w złotych

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie

600,00

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

672,00

- równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa

całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej

niż

Mniej niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne lub

równoważne

Inny system

zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

31

25

31

444,00

792,00

1.716,00

696,00

1.224,00

2.280,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

40

40

1.572,00

2.052,00

2.052,00

2.916,00

- od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 252,00 zł.

- od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa

całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej

niż

Mniej niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne lub

równoważne

Inny system

zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

25

276,00

480,00

480,00

780,00

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

33

38

28

33

38

348,00

816,00

1.068,00

1.404,00

468,00

1.068,00

1.536,00

2.052,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

1.128,00

1.500,00

- od autobusów

Mniej niż 30 miejsc

siedzących

Równej lub więcej niż 30

miejsc siedzących

Stawka podatku w złotych

756,00

1.080,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bielińska-Piechota

Ekspert ds. Kadr i Płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »