| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/129/11 Rady Gminy Jasienica

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 961), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. z 2011r. Nr 95, poz. 962).

Rada Gminy Jasienica uchwala:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

Powyżej

Do

3,5

5,5 włącznie

330

5,5

9,0 włącznie

1 190

9,0

Poniżej 12

1 280

b) od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

12

15

1 757

15

1 870

3 osie

12

21

1 926

21

2 097

4 osie i więcej

12

29

2 448

29

2 856

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

Powyżej

Do

3,5

7 włącznie

964

7,0

Poniżej 12

1 212


b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku z złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

12

25

1 757

25

31

1 870

31

2 156

3 osie

12

37

2 221

37

40

2 798

40

2 923

3) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym, posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 476 zł .

4) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

1 oś

12

25

510

25

657

2 osie

12

33

997

33

38

1 518

38

1 983

3 osie

12

1 425

5) Od autobusów:

Stawka podatku w złotych

o liczbie miejsc mniejszej niż 30

850

o liczbie miejsc równej 30 lub większej niż 30

1 824

§ 2.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki, kultury, oświaty, wychowania i opieki społecznej – nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XL/375/09 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych na rok 2010.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Skuteczne cv

Przygotowujemy do zmiany pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »