| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/129/11 Rady Gminy Jasienica

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 961), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. z 2011r. Nr 95, poz. 962).

Rada Gminy Jasienica uchwala:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

Powyżej

Do

3,5

5,5 włącznie

330

5,5

9,0 włącznie

1 190

9,0

Poniżej 12

1 280

b) od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

12

15

1 757

15

1 870

3 osie

12

21

1 926

21

2 097

4 osie i więcej

12

29

2 448

29

2 856

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

Powyżej

Do

3,5

7 włącznie

964

7,0

Poniżej 12

1 212


b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku z złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

12

25

1 757

25

31

1 870

31

2 156

3 osie

12

37

2 221

37

40

2 798

40

2 923

3) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym, posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 476 zł .

4) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

1 oś

12

25

510

25

657

2 osie

12

33

997

33

38

1 518

38

1 983

3 osie

12

1 425

5) Od autobusów:

Stawka podatku w złotych

o liczbie miejsc mniejszej niż 30

850

o liczbie miejsc równej 30 lub większej niż 30

1 824

§ 2.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki, kultury, oświaty, wychowania i opieki społecznej – nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XL/375/09 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych na rok 2010.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »