| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/257/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/376/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, z późn. zm

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 17 poz. 95)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/376/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, zmienionej uchwałą nr XXXIX/502/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany w § 1:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się stawki opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego celem umieszczenia w nim reklamy, w następującej wysokości:

1) dla dróg krajowych:

a) w przypadku zajęcia chodnika – 1,70 zł,

b) w przypadku jej zlokalizowania na słupach oświetlenia ulicznego – 10,00 zł,

c) w przypadku jej zlokalizowania w panelach zintegrowanych z wiatą przystanku komunikacji miejskiej dla podmiotów, które w ramach umowy z miastem wybudowały i zajmują się utrzymaniem tej wiaty – 0,10 zł,

d) w przypadku zajęcia pozostałych elementów pasa drogowego – 1,60 zł;

2) dla dróg wojewódzkich:

a) w przypadku zajęcia chodnika – 1,30 zł,

b) w przypadku jej zlokalizowania na słupach oświetlenia ulicznego – 10,00 zł,

c) w przypadku jej zlokalizowania w panelach zintegrowanych z wiatą przystanku komunikacji miejskiej dla podmiotów, które w ramach umowy z miastem wybudowały i zajmują się utrzymaniem tej wiaty – 0,10 zł,

d) w przypadku zajęcia pozostałych elementów pasa drogowego – 1,20 zł;

3) dla dróg powiatowych:

a) w przypadku zajęcia chodnika – 1,10 zł,

b) w przypadku jej zlokalizowania na słupach oświetlenia ulicznego – 10,00 zł,

c) w przypadku jej zlokalizowania w panelach zintegrowanych z wiatą przystanku komunikacji miejskiej dla podmiotów, które w ramach umowy z miastem wybudowały i zajmują się utrzymaniem tej wiaty – 0,10 zł,

d) w przypadku zajęcia pozostałych elementów pasa drogowego – 1,00 zł;

4) dla dróg gminnych:

a) w przypadku zajęcia chodnika – 0,80 zł,

b) w przypadku jej zlokalizowania na słupach oświetlenia ulicznego – 10,00 zł,

c) w przypadku jej zlokalizowania w panelach zintegrowanych z wiatą przystanku komunikacji miejskiej dla podmiotów, które w ramach umowy z miastem wybudowały i zajmują się utrzymaniem tej wiaty – 0,10 zł,

d) w przypadku zajęcia pozostałych elementów pasa drogowego – 0,70 zł.";

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się stawki opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celach związanych z prowadzoną działalnością handlową i gastronomiczną, w następującej wysokości:

1) dla dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych:

a) w przypadku zajęcia chodnika lub pozostałych elementów pasa drogowego w celu prowadzenia handlu artykułami odpustowymi - 6,00 zł,

b) w przypadku zajęcia chodnika w celu prowadzenia handlu kwiatami i zniczami - 6,00 zł,

c) w przypadku zajęcia chodnika lub pozostałych elementów pasa drogowego w celu postawienia stałego (całorocznego) stanowiska handlowego lub kiosków handlowych - 0,50 zł,

d) w przypadku zajęcia chodnika w celu postawienia kawiarenki przed lokalem gastronomicznym - 0,50 zł,

e) w przypadku zajęcia chodnika w celu wystawienia towaru przed sklepem - 0,50 zł;

2) dla dróg gminnych:

a) w przypadku zajęcia chodnika lub pozostałych elementów pasa drogowego w celu prowadzenia handlu artykułami odpustowymi - 5,00 zł,

b) w przypadku zajęcia chodnika w celu prowadzenia handlu kwiatami i zniczami - 5,00 zł,

c) w przypadku zajęcia chodnika lub pozostałych elementów pasa drogowego w celu postawienia stałego (całorocznego) stanowiska handlowego lub kiosków handlowych - 0,40 zł,

d) w przypadku zajęcia chodnika w celu postawienia kawiarenki przed lokalem gastronomicznym - 0,40 zł,

e) w przypadku zajęcia chodnika w celu wystawienia towaru przed sklepem - 0,40 zł.";

3) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"Ustala się stawkę opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celach innych niż określone w ust. 1, 2, 3, 4 i 5:

1) dla dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 1,00 zł;

2) dla dróg gminnych - 0,50 zł.";

4) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"Ogranicza się wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na ulicach: Dworcowej, Gliwickiej, Rynku i pl. Kościuszki, do zajęcia pasa drogowego wyłącznie w celach określonych w § 1 ust. 1, 2, 4 i 5 pkt 2 lit. a i d.";

5) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"1. Nie zezwala się na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w celu umieszczenia reklam na słupach oświetlenia ulicznego.

2. Karę pieniężną za umieszczenie reklamy na słupach oświetlenia ulicznego bez zezwolenia zarządcy drogi ponosi reklamujący się.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Doniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »