| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/257/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/376/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, z późn. zm

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 17 poz. 95)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/376/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, zmienionej uchwałą nr XXXIX/502/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany w § 1:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się stawki opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego celem umieszczenia w nim reklamy, w następującej wysokości:

1) dla dróg krajowych:

a) w przypadku zajęcia chodnika – 1,70 zł,

b) w przypadku jej zlokalizowania na słupach oświetlenia ulicznego – 10,00 zł,

c) w przypadku jej zlokalizowania w panelach zintegrowanych z wiatą przystanku komunikacji miejskiej dla podmiotów, które w ramach umowy z miastem wybudowały i zajmują się utrzymaniem tej wiaty – 0,10 zł,

d) w przypadku zajęcia pozostałych elementów pasa drogowego – 1,60 zł;

2) dla dróg wojewódzkich:

a) w przypadku zajęcia chodnika – 1,30 zł,

b) w przypadku jej zlokalizowania na słupach oświetlenia ulicznego – 10,00 zł,

c) w przypadku jej zlokalizowania w panelach zintegrowanych z wiatą przystanku komunikacji miejskiej dla podmiotów, które w ramach umowy z miastem wybudowały i zajmują się utrzymaniem tej wiaty – 0,10 zł,

d) w przypadku zajęcia pozostałych elementów pasa drogowego – 1,20 zł;

3) dla dróg powiatowych:

a) w przypadku zajęcia chodnika – 1,10 zł,

b) w przypadku jej zlokalizowania na słupach oświetlenia ulicznego – 10,00 zł,

c) w przypadku jej zlokalizowania w panelach zintegrowanych z wiatą przystanku komunikacji miejskiej dla podmiotów, które w ramach umowy z miastem wybudowały i zajmują się utrzymaniem tej wiaty – 0,10 zł,

d) w przypadku zajęcia pozostałych elementów pasa drogowego – 1,00 zł;

4) dla dróg gminnych:

a) w przypadku zajęcia chodnika – 0,80 zł,

b) w przypadku jej zlokalizowania na słupach oświetlenia ulicznego – 10,00 zł,

c) w przypadku jej zlokalizowania w panelach zintegrowanych z wiatą przystanku komunikacji miejskiej dla podmiotów, które w ramach umowy z miastem wybudowały i zajmują się utrzymaniem tej wiaty – 0,10 zł,

d) w przypadku zajęcia pozostałych elementów pasa drogowego – 0,70 zł.";

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się stawki opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celach związanych z prowadzoną działalnością handlową i gastronomiczną, w następującej wysokości:

1) dla dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych:

a) w przypadku zajęcia chodnika lub pozostałych elementów pasa drogowego w celu prowadzenia handlu artykułami odpustowymi - 6,00 zł,

b) w przypadku zajęcia chodnika w celu prowadzenia handlu kwiatami i zniczami - 6,00 zł,

c) w przypadku zajęcia chodnika lub pozostałych elementów pasa drogowego w celu postawienia stałego (całorocznego) stanowiska handlowego lub kiosków handlowych - 0,50 zł,

d) w przypadku zajęcia chodnika w celu postawienia kawiarenki przed lokalem gastronomicznym - 0,50 zł,

e) w przypadku zajęcia chodnika w celu wystawienia towaru przed sklepem - 0,50 zł;

2) dla dróg gminnych:

a) w przypadku zajęcia chodnika lub pozostałych elementów pasa drogowego w celu prowadzenia handlu artykułami odpustowymi - 5,00 zł,

b) w przypadku zajęcia chodnika w celu prowadzenia handlu kwiatami i zniczami - 5,00 zł,

c) w przypadku zajęcia chodnika lub pozostałych elementów pasa drogowego w celu postawienia stałego (całorocznego) stanowiska handlowego lub kiosków handlowych - 0,40 zł,

d) w przypadku zajęcia chodnika w celu postawienia kawiarenki przed lokalem gastronomicznym - 0,40 zł,

e) w przypadku zajęcia chodnika w celu wystawienia towaru przed sklepem - 0,40 zł.";

3) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"Ustala się stawkę opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celach innych niż określone w ust. 1, 2, 3, 4 i 5:

1) dla dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 1,00 zł;

2) dla dróg gminnych - 0,50 zł.";

4) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"Ogranicza się wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na ulicach: Dworcowej, Gliwickiej, Rynku i pl. Kościuszki, do zajęcia pasa drogowego wyłącznie w celach określonych w § 1 ust. 1, 2, 4 i 5 pkt 2 lit. a i d.";

5) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"1. Nie zezwala się na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w celu umieszczenia reklam na słupach oświetlenia ulicznego.

2. Karę pieniężną za umieszczenie reklamy na słupach oświetlenia ulicznego bez zezwolenia zarządcy drogi ponosi reklamujący się.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Doniec

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »