| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 426/11 Wojewody Śląskiego

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowniki w okręgu wyborczym nr 5

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), w związku z uchwałą Nr XIV/133/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jerzego Chwały, zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Bobrowniki w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 5 .

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, będzie wybierany 1 radny.

§ 3. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 26 lutego 2012 r.

§ 4. Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 426/11
Wojewody Śląskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowniki

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 24 grudnia 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowniki w okręgu wyborczym nr 5

do 7 stycznia 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Bobrowniki , informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrownikach dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Katowicach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 5

do 9 stycznia 2012 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrownikach

do 12 stycznia 2012 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrownikach

do 27 stycznia 2012 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrownikach list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym

do 3 lutego 2012 r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Bobrowniki kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej

do 5 lutego 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Bobrowniki informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Bobrownikach numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego

do 11 lutego 2012 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrownikach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 12 lutego 2012 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Bobrownikach Obwodowej Komisji Wyborczej

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Bobrowniki

do 16 lutego 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

24 lutego 2012 r. o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

25 lutego 2012 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców

26 lutego 2012 r. godz. 8.00 - 22.00

- głosowanie

Uwaga: Na podstawie art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »