| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 426/11 Wojewody Śląskiego

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowniki w okręgu wyborczym nr 5

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), w związku z uchwałą Nr XIV/133/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jerzego Chwały, zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Bobrowniki w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 5 .

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, będzie wybierany 1 radny.

§ 3. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 26 lutego 2012 r.

§ 4. Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 426/11
Wojewody Śląskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowniki

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 24 grudnia 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowniki w okręgu wyborczym nr 5

do 7 stycznia 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Bobrowniki , informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrownikach dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Katowicach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 5

do 9 stycznia 2012 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrownikach

do 12 stycznia 2012 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrownikach

do 27 stycznia 2012 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrownikach list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym

do 3 lutego 2012 r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Bobrowniki kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej

do 5 lutego 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Bobrowniki informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Bobrownikach numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego

do 11 lutego 2012 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrownikach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 12 lutego 2012 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Bobrownikach Obwodowej Komisji Wyborczej

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Bobrowniki

do 16 lutego 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

24 lutego 2012 r. o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

25 lutego 2012 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców

26 lutego 2012 r. godz. 8.00 - 22.00

- głosowanie

Uwaga: Na podstawie art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Świętochowska-Lewczuk

Młodszy Specjalista ds. Personalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »