| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/170/2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. Armii Ludowej 1 wraz z Filią przy ul. 35 - lecia PRL 7

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

RADA MIEJSKA Będzina
uchwala:

§ 1.

Ustala się organizację i szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. Armii Ludowej 1 wraz z Filią przy ul. 35 – lecia PRL 7 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej wraz z Filią jest odpłatny dla osób osiągających dochód powyżej kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do ustalania w każdym roku budżetowym na wniosek Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie stawki wyżywienia i pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

§ 4.

Decyzje kierujące do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie lub inna osoba upoważniona w tym zakresie przez Prezydenta Miasta na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5.

Pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie są zobowiązani do regulowania należnych opłat w wysokości określonej w decyzji administracyjnej w terminach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W uzasadnionych przypadkach losowych, gdy ponoszone przez pensjonariusza opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej wraz z Filią stanowią nadmierne obciążenie jego budżetu domowego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pensjonariusza lub wniosek pracownika socjalnego może okresowo zwolnić pensjonariusza z części lub całości ponoszonych opłat.

§ 7.

1. Opłaty za pobyt oraz za koszt wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej wraz z Filią ustalane są corocznie, nie później niż do 31 grudnia i obowiązują od 1 stycznia następnego roku.

2. Opłaty wymienione w ust. 1 wnoszone są na rachunek Dziennego Domu Pomocy Społecznej a następnie przekazywane na konto bankowe Urzędu Miasta.

§ 8.

Traci moc uchwała Nr XX/228/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. Armii Ludowej 1 wraz z Filią przy ul. 35 – lecia PRL 7.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

Załącznik do Uchwały Nr XVI/170/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Będzina Nr XVI/170/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »