| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/211/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich nadanego uchwałą nr XXXIV/375/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 lutego 2009 r

Na podstawie: art. 7   ust. 1   pkt 9   i 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 11 ustawy  
z 27 czerwca 1997r. o   bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z   późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z   dnia 29.12.2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miasta Piekary Śląskie  
uchwala:  

§   1.   Wprowadzić w   Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Piekarach Śląskich następujące zmiany:  

1)   w § 8   ust. 2   w punkcie 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i   dodaje się punkt 11 w   brzmieniu:  

11)   organizowanie i   prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i   osób dorosłych, w   tym seniorów., ;

2)   § 15 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

1.   Filie Biblioteki realizują zadania określone w   § 8   ust.2 pkt 1   – 11.. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie  


Krzysztof   Seweryn

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »