| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/211/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich nadanego uchwałą nr XXXIV/375/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 lutego 2009 r

Na podstawie: art. 7   ust. 1   pkt 9   i 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 11 ustawy  
z 27 czerwca 1997r. o   bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z   późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z   dnia 29.12.2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miasta Piekary Śląskie  
uchwala:  

§   1.   Wprowadzić w   Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Piekarach Śląskich następujące zmiany:  

1)   w § 8   ust. 2   w punkcie 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i   dodaje się punkt 11 w   brzmieniu:  

11)   organizowanie i   prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i   osób dorosłych, w   tym seniorów., ;

2)   § 15 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

1.   Filie Biblioteki realizują zadania określone w   § 8   ust.2 pkt 1   – 11.. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie  


Krzysztof   Seweryn

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »