| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 244/XVIII/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

Or.0007.15.2012

2012/000350

Uchwała Nr 244/XVIII/2012
Rady Miasta Rybnika

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2, pkt 8, pkt 9, pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa

Rada Miasta Rybnika uchwala:

§ 1. W uchwale nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Przez realizację celu wskazanego w § 1 pkt 2a) rozumie się modernizację lub wymianę starego źródła ciepła i zastąpienie go jednym z poniższych:

1) podłączeniem do sieci c.o.;

2) ogrzewaniem elektrycznym;

3) kotłem gazowym bądź olejowym;

4) kominkiem z systemem rozprowadzania ciepła o mocy co najmniej 10 kW;

5) ekologicznym kotłem na paliwo stałe spełniającym następujące parametry:

a) sprawność kotła przy nominalnej mocy cieplnej nie niższa niż 78%;

b) wartość emisji tlenku węgla CO poniżej 3000 mg/m3 ;

c) wartość emisji niespalonych gazowych substancji organicznych OGC (podawanych jako węgiel organiczny związany) poniżej 100 mg/m3 ;

d) wartość emisji pyłu poniżej 125 mg/m3 ."

2) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "Po wyczerpaniu środków o których mowa w ust. 1, pozostałe wnioski rozpatrywane będą w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym, pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel środków finansowych".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »