| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/257/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 14a z dnia 08 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 90f ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurowa
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr VIII/106/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów”.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.08.2012 r.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik do Uchwały Nr XVII/257/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 15 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »