| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/130/2012 Rady Gminy Wyry

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art.40, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późn.zm.), art.14 ust. 5, art. 14 a   ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (T.J.: Dz.U. z   2004r. Nr 256 poz. 2572 z   późn.zm.) w   związku z   art.4 ust. 1, art.13 pkt.2 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz. U. z   2010 r. Nr 17 poz. 95)  

Rada Gminy Wyry uchwala:  

§   1.   Uchylić Uchwałę nr XIII/109/2011 Rady Gminy Wyry z   dnia 29 grudnia 2011 roku w   sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry.  

§   2.   Usługi świadczone przez przedszkola i   oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry w   zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i   opieki są realizowane w   wymiarze 5   godzin dziennie, w   godzinach określonych w   statucie przedszkola i   szkoły podstawowej.  

§   3.   1.   Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za jedną godzinę świadczeń realizowanych w   czasie przekraczającym wymiar zajęć, o   których mowa w   § 2.  

2.   Opłaty za świadczenia w   przedszkolach i   oddziałach przedszkolnych w   szkołach podstawowych ustala się według następujących zasad:  

1)   za pierwszą godzinę w   wysokości 3,00 zł,  

2)   za drugą godzinę w   wysokości 1,80 zł,  

3)   za trzecią godzinę w   wysokości 1,50 zł,  

4)   za czwartą i   kolejne godziny w   wysokości 0,90 zł.  

§   4.   Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia oraz pozostałe warunki dotyczące świadczonych usług określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy przedszkolem bądź szkołą podstawową, a   rodzicem (prawnym opiekunem).  

§   5.   W przypadku, gdy z   danej rodziny do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w   szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Wyry uczęszcza drugie i   kolejne dziecko, opłaty o   których mowa w   § 3   za wszystkie dzieci pomniejszone są o   50%.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry, Dyrektorom Gminnych Przedszkoli oraz Dyrektorom Zespołów Szkół.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie 14 dni od daty ogłoszenia z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wyry  


Piotr   Chrzęszczyk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »