| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/178/12 Rady Gminy Jasienica

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   ust. 12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.), art. 6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984r. o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006r. Nr 136, poz. 969 z   późn. zm.), art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002r. o   podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z   późn. zm.) oraz art. 28 § 4   ustawy z   dnia 28 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z   2005r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Jasienica  
uchwala:  

§   1.  

Zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i   podatku leśnego od osób fizycznych  
w drodze inkasa.  

§   2.  

Wyznaczyć na inkasentów sołtysów sołectw wchodzących w   skład Gminy Jasienica do należności podatkowych, o   których mowa w   § 1.  

§   3.  

Ustalić wynagrodzenie za inkaso należności podatkowych, o   których mowa w   § 1   niniejszej uchwały w   wysokości:  

1.   2% dla inkasentów – sołtysów wsi Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Roztropice, Świętoszówka, Wieszczęta od zainkasowanych bezpośrednio kwot podatków,  

2.   3,5% dla inkasenta – sołtysa wsi Rudzica od zainkasowanych bezpośrednio kwot podatków.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica.  

§   5.  

Traci moc uchwała Nr XI/99/2007 Rady Gminy Jasienica z   dnia 26 lipca 2007 roku w   sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości zwanymi łącznym zobowiązaniem pieniężnym w   drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i   wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2007r. Nr 133, poz. 2638).  


§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Czudek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »