| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/178/12 Rady Gminy Jasienica

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   ust. 12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.), art. 6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984r. o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006r. Nr 136, poz. 969 z   późn. zm.), art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002r. o   podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z   późn. zm.) oraz art. 28 § 4   ustawy z   dnia 28 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z   2005r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Jasienica  
uchwala:  

§   1.  

Zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i   podatku leśnego od osób fizycznych  
w drodze inkasa.  

§   2.  

Wyznaczyć na inkasentów sołtysów sołectw wchodzących w   skład Gminy Jasienica do należności podatkowych, o   których mowa w   § 1.  

§   3.  

Ustalić wynagrodzenie za inkaso należności podatkowych, o   których mowa w   § 1   niniejszej uchwały w   wysokości:  

1.   2% dla inkasentów – sołtysów wsi Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Roztropice, Świętoszówka, Wieszczęta od zainkasowanych bezpośrednio kwot podatków,  

2.   3,5% dla inkasenta – sołtysa wsi Rudzica od zainkasowanych bezpośrednio kwot podatków.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica.  

§   5.  

Traci moc uchwała Nr XI/99/2007 Rady Gminy Jasienica z   dnia 26 lipca 2007 roku w   sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości zwanymi łącznym zobowiązaniem pieniężnym w   drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i   wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2007r. Nr 133, poz. 2638).  


§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Czudek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »