| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez gminę Strumień

w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez gminę Strumień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

u c h w a l a:

§ 1. 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolach prowadzonych przez gminę Strumień realizowane jest w czasie 5 godzin dziennie od godziny 8 00 do godziny 13 00 .

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi 2,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych.

§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2 ulega obniżeniu do kwoty 1,30 zł za świadczenia na rzecz dziecka niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności.

2. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2 ulega obniżeniu do kwoty 2,00 zł za świadczenia na rzecz drugiego i kolejnego dziecka w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z rodziny w tym samym roku szkolnym i wszystkie korzystają ze świadczeń udzielanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Strumień.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »