| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/137/12 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (   Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) w   związku z   art.42 ust.6 i   7 pkt.2 i   art.91 d pkt.1 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela ( Dz. U. Z   2006r. Nr 97 poz.674 z   późn. zm.) Rada Miasta w   Myszkowie uchwala co następuje:  

§   1.   Dyrektorom, wicedyrektorom szkól i   dyrektorom przedszkoli obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w   art.42 ust.3 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela o   liczbę godzin stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a   wymiarem określonym w   załączniku do   niniejszej uchwały.  

§   2.   Wymiar zajęć ustalony zgodnie z   § 1   odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   zastępstwie z   tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym zlecono im zastępstwo.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr X/96/03 Rady Miasta w   Myszkowie z   dnia 26 sierpnia 2003r.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszków.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta  


Halina   Skorek - Kawka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/137/12    
Rady Miasta w   Myszkowie    
z dnia 29 lutego 2012 r.  
 

Tabela zniżek  

 


Lp.  


Stanowisko kierownicze  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin po obniżce  


1.  

Dyrektor przedszkola:  

 

3 oddziały  

11  

4 – 5   oddziałów  

9  

6 i   więcej oddziałów  

7  

2.  

Dyrektor przedszkola z   oddziałami integracyjnymi  

7  


3.  

Dyrektor zespołu szkół:  

 

9 – 12 oddziałów  

11  

13 – 17 oddziałów  

8  

18 – 21 oddziałów  

6  

powyżej 21 oddziałów  

4  


4.  

Wicedyrektor zespołu szkół do spraw gimnazjum/szkoły podstawowej:  

 

3 – 6   oddziałów  

15  

7 - 10 oddziałów  

13  

11 – 14 oddziałów  

11  

15 – 17 oddziałów  

9  

powyżej 17 oddziałów  

7  


5.  

Dyrektor zespołu szkolno – przedszkolnego:  

 

9 – 10 oddziałów  

11  

11 – 12 oddziałów  

9  


6.  

Wicedyrektor zespołu szkolno – przedszkolnego:  

 

9 – 10 oddziałów  

13  

11 – 12 oddziałów  

11  


7.  

Dyrektor szkoły podstawowej:  

 

do 7   oddziałów  

13  

powyżej 7   oddziałów  

11  

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta  


Halina   Skorek - Kawka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »