| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/180/12 Rady Gminy Jasienica

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/519/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie uchwalania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art.40 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 11 ust. 2, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 ,poz. 1240 z   późn. zm.);  

Rada Gminy Jasienica  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

W uchwale Nr L/519/10 Rady Gminy Jasienica z   dnia 11 listopada 2010 r. w   sprawie uchwalania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Jasienicy, zmienia się treść załącznika, w   ten sposób, że w   § 5   ust.2 po lit. n dodaje się lit. o. i   lit. p, w   brzmieniu:  

o)   opracowanie i   realizacja programu wspierania rodziny,  

p)   realizowanie innych zadań własnych gminy i   zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej określonych w   ustawie o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej. .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Czudek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »