| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/180/12 Rady Gminy Jasienica

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/519/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie uchwalania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art.40 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 11 ust. 2, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 ,poz. 1240 z   późn. zm.);  

Rada Gminy Jasienica  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

W uchwale Nr L/519/10 Rady Gminy Jasienica z   dnia 11 listopada 2010 r. w   sprawie uchwalania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Jasienicy, zmienia się treść załącznika, w   ten sposób, że w   § 5   ust.2 po lit. n dodaje się lit. o. i   lit. p, w   brzmieniu:  

o)   opracowanie i   realizacja programu wspierania rodziny,  

p)   realizowanie innych zadań własnych gminy i   zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej określonych w   ustawie o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej. .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Czudek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Pazik

Doradca podatkowy Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »