| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/182/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Łaziska Górne oraz przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych

Na podstawie art. 7   ust.1 pkt 6a) ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 2   ust.3, art. 176 pkt 3) lit. c) ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011r. nr 149 poz. 887) po konsultacjach z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie.  

Rada Miejska w   Łaziskach Górnych uchwala:  

§   1.   Zmienić dotychczasową nazwę jednostki organizacyjnej Gminy Łaziska Górne – jednostki budżetowej z   „Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w   Łaziskach Górnych” na „Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i   Dziecka w   Łaziskach Górnych”.  

§   2.   Przyjąć Statut Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i   Dziecka w   Łaziskach Górnych w   brzmieniu jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i   Dziecka w   Łaziskach Górnych.  

§   4.   Traci moc uchwała nr XII/142/07 z   dnia 11 września 2007r. w   sprawie uchwalenia Statutu Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w   Łaziskach Górnych oraz uchwała nr XLVIII/648/10 z   dnia 26 października 2010 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   załączniku nr 1   do uchwały nr XII/142/07 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 11 września 2007 r.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Tadeusz   Król

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII/182/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 28 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Projekt Statutu Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i   Dziecka  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »