| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/138/12 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/356/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice

Na podstawie  

-   art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

-   art. 14 ust. 5   w nawiązaniu do art. 6   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami)  

na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice  

RADA GMINY GIERAŁTOWICE  
uchwala  

§   1.  

W uchwale Nr XLVI/356/10 Rady Gminy Gierałtowice z   dnia 30 września 2010 r. w   sprawie opłat za świadczenia w   publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2010 r. Nr 238, poz. 3542)   § 2   otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

"   § 2.   Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę nauczania, wychowania i   sprawowania opieki nad dzieckiem po czasie realizowania podstawy programowej określonej w   § 1, w   wysokości 0,12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o   którym mowa w   ustawie z   dnia 10 października 2002 r. o   minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z   2002 r. Nr 200, poz. 1679 z   późniejszymi zmianami)”.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązująca od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Błaszczyk

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mKsiegowa.pl program księgowy

mKsiegowa.pl to program księgowy online dla spółek, stowarzyszeń i fundacji. Magazyn online. Efaktura.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »