| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/138/12 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/356/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice

Na podstawie  

-   art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

-   art. 14 ust. 5   w nawiązaniu do art. 6   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami)  

na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice  

RADA GMINY GIERAŁTOWICE  
uchwala  

§   1.  

W uchwale Nr XLVI/356/10 Rady Gminy Gierałtowice z   dnia 30 września 2010 r. w   sprawie opłat za świadczenia w   publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2010 r. Nr 238, poz. 3542)   § 2   otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

"   § 2.   Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę nauczania, wychowania i   sprawowania opieki nad dzieckiem po czasie realizowania podstawy programowej określonej w   § 1, w   wysokości 0,12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o   którym mowa w   ustawie z   dnia 10 października 2002 r. o   minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z   2002 r. Nr 200, poz. 1679 z   późniejszymi zmianami)”.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązująca od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Błaszczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »