| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/148/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXII/176/04 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilamowicach

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 40 ust.2 pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), w   związku z   art. 110 ust.1 ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2004 r. Nr 64, poz. 593 z   późniejszymi zmianami), Rada Miejska w   Wilamowicach uchwala co następuje:  

§   1.  

Dotychczasowy § 2   Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wilamowicach otrzymuje brzmienie: Ośrodek działa w   szczególności na podstawie:    

1)   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591, z   późn. zm.);  

2)   Ustawy z   dnia 21 listopada 2008 roku o   pracownikach samorządowych (Dz. U. z   2008 r. Nr 223 poz. 1458, z   późn. zm.);  

3)   Ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175 poz. 1362, z   późn. zm.);    

4)   Ustawy z   dnia 19 sierpnia 1994 roku o   ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z   2011 r. Nr 231 poz. 1375, z   późn. zm.);    

5)   Ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 roku o   ochronie danych osobowych (Dz. U. z   2002 r. Nr 101 poz. 926, z   późn. zm.);    

6)   Ustawy z   dnia 13 października 1998 roku o   systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 205 poz. 1585, z   późn. zm.);    

7)   Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z   2000 r. Nr 98, poz.1071, z   późn. zm.);    

8)   Ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 149, poz. 887);    

9)   Ustawy z   dnia 29 lipca 2005 roku o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. z   2005 r. Nr 180 poz.1493, z   późn. zm);    

10)   Ustawy z   dnia 29 września 1994 roku o   rachunkowości (j.t. Dz. U. z   2009 r. Nr 152 poz. 1240, z   późn. zm.);    

11)   Ustawy z   dnia 30 czerwca 2005 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157 poz. 1240, z   późn. zm.);    

12)   Ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 roku o   dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z   2001 r. nr 71 poz.734, z   późn. zm.);  

13)   innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących dotyczących pomocy społecznej;    

14)   niniejszego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wilamowicach.    

§   2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.    

§   3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Wilamowice i   w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.    

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   Nycz

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »