| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/197/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/180/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z   późn. zm.), art. 60 ust.2 ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. Nr 45 poz.235 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)   Rada Miejska Cieszyna uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr XVII/180/12 wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 1   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

1.   Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Cieszyn dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Cieszyn na poziomie 300,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką. ;

2)   § 1   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2.   Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Cieszyn dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn na poziomie 150,00 zł miesięcznie  na każde dziecko objęte opieką. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   3.   Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   maja 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »