| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/393/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bytom

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  
art.   4 ust.   1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z   2011 r. nr 197, poz.1172 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się plan sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bytom, zgodnie z   załącznikiem będącym integralną częścią uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała nr XLIII/574/09 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 25 lutego 2009   r. w   sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bytom, zmieniona uchwałą nr LII/749/09 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 30 września 2009 r.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Doniec

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/393/12    
Rady Miejskiej w   Bytomiu    
z dnia 28 marca 2012 r.  
 

WYKAZ OBWODÓW PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW NA TERENIE MIASTA BYTOM  

Gimnazjum nr 1   z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Józefa Szafranka w   Bytomiu  
ul. Tarnogórska 2,  
obowiązujący od 1   września 2012   r.  
 

1.   ul. Akacjowa – numery wszystkie  

2.   al. Legionów – numery wszystkie  

3.   ul. Alejka Marka – numery wszystkie  

4.   ul. Teodora Axentowicza – numery wszystkie  

5.   ul. Cegielniana – numery wszystkie  

6.   ul. Ignacego Chrzanowskiego – numery nieparzyste 1, 1a, 1b  

7.   ul. Michała Drzymały – numery wszystkie  

8.   ul. Dworska – numery wszystkie  

9.   ul. Juliana Fałata – numery wszystkie  

10.   ul. Grabowa – numery wszystkie  

11.   ul. Jaworowa – numery wszystkie  

12.   ul. Jana Kasperka – numery wszystkie  

13.   ul. Klonowa – numery wszystkie  

14.   ul. Kolejowa – numery wszystkie  

15.   ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego – numery wszystkie  

16.   pl. Kazimierza Kruczkowskiego – numery wszystkie  

17.   ul. Juliusza Ligonia – numery wszystkie  

18.   ul. Łużycka – numery wszystkie  

19.   ul. Gustawa Morcinka – numery wszystkie  

20.   ul. Księdza Franciszka Nawrota – numery wszystkie  

21.   ul. Odrzańska – numery wszystkie  

22.   ul. Olimpijska – numery wszystkie  

23.   ul. Parkowa – numery wszystkie  

24.   ul. Piłkarska – numery wszystkie  

25.   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – numery nieparzyste od 1   do 27  

26.   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – numery parzyste od 2a do 20  

27.   ul. Powstańców Warszawskich – numery nieparzyste od 33 do końca  

28.   ul. Powstańców Warszawskich – numery parzyste od 34 do końca  

29.   pl. Rodła – numery wszystkie  

30.   ul. Strzelców Bytomskich – numery parzyste od 2   do 46  

31.   ul. Strzelców Bytomskich – numery nieparzyste od 1   do 51  

32.   pl. Władysława Targalskiego – numery wszystkie  

33.   ul. Tarnogórska – numery wszystkie  

34.   ul. Piotra Woźniaka – numery wszystkie  

35.   ul. Wrocławska – numery nieparzyste  

36.   ul.Wrocławska – numery parzyste od 68 do końca  


O B W   Ó D    
Gimnazjum nr 2   w Bytomiu, pl. Klasztorny 2,    
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   pl. Akademicki – numery wszystkie  

2.   ul. Alojzjanów – numery wszystkie  

3.   ul. Browarniana – numery wszystkie  

4.   ul. Bolesława Chrobrego – numery wszystkie  

5.   ul. Dojazd – numery wszystkie  

6.   ul. Dworcowa – numery wszystkie  

7.   ul. Gliwicka – numery wszystkie  

8.   pl. Grunwaldzki – numery wszystkie  

9.   pl. Andrzeja Hiolskiego – numery wszystkie  

10.   ul. Jagiellońska – numery wszystkie  

11.   ul. Józefa Jainty – numery wszystkie  

12.   ul. Antoniego Józefczaka – numery wszystkie  

13.   ul. Katowicka – numery wszystkie  

14.   pl. Klasztorny – numery wszystkie  

15.   ul. Wojciecha Korfantego – numery wszystkie  

16.   ul. Kościelna – numery wszystkie  

17.   pl. Tadeusza Kościuszki – numery wszystkie  

18.   ul. Krakowska – numery wszystkie  

19.   ul. Krawiecka – numery wszystkie  

20.   ul. Księdza Karola Koziołka – numery wszystkie  

21.   ul. Józefa Kwietniewskiego – numery wszystkie  

22.   ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza – numery wszystkie  

23.   ul. Lwowskich Dzieci – numery wszystkie  

24.   ul. Małgorzatki – numery wszystkie  

25.   ul. Mariacka – numery wszystkie  

26.   ul. Jana Matejki – numery wszystkie  

27.   ul. Karola Miarki – numery wszystkie  

28.   ul. Stanisława Moniuszki – numery wszystkie  

29.   ul. Murarska – numery wszystkie  

30.   ul. Piastów Bytomskich – numery wszystkie  

31.   ul. Piekarska – numery nieparzyste od 1   do 63  

32.   ul. Piekarska – numery parzyste od 6   do 56  

33.   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – numery parzyste od 22 do końca  

34.   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – numery nieparzyste od 29 do końca  

35.   ul. Podgórna – numery wszystkie  

36.   ul. Powstańców Warszawskich – numery nieparzyste od 1   do 31  

37.   ul. Powstańców Warszawskich – numery parzyste od 2   do 32  

38.   ul. Przechodnia – numery wszystkie  

39.   ul. Doktora Józefa Rostka – numery wszystkie  

40.   ul. Rycerska – numery wszystkie  

41.   Rynek – numery wszystkie  

42.   ul. Rzeźnicza – numery wszystkie  

43.   ul. Sądowa – numery wszystkie  

44.   pl. Generała Władysława Sikorskiego – numery wszystkie  

45.   ul. Jana Smolenia – numery wszystkie  

46.   pl. Jana III Sobieskiego – numery wszystkie  

47.   ul. Sokoła – numery wszystkie  

48.   pl. Karin Stanek – numery wszystkie  

49.   ul. Staromiejska – numery wszystkie  

50.   ul. Strażacka – numery wszystkie  

51.   ul. Szkolna – numery wszystkie  

52.   ul. Karola Szymanowskiego – numery wszystkie  

53.   ul. Targowa – numery wszystkie  

54.   ul. Wałowa – numery wszystkie  

55.   ul. Stanisława Webera – numery wszystkie  

56.   ul. Stanisława Witczaka – numery nieparzyste od 5   do 73  

57.   ul. Stanisława Witczaka – numery parzyste od 4   do 76  

58.   pl. Michała Wolskiego – numery wszystkie  

59.   ul. Ludwika Zamenhofa – numery wszystkie  

60.   ul. Zaułek – numery wszystkie  

61.   ul. Stefana Żeromskiego – numery wszystkie  

62.   ul. Żołnierza Polskiego – numery wszystkie  


O B W   Ó D    
Gimnazjum nr 3   w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7   w Bytomiu,ul. Henryka Siemiradzkiego 9,    
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Stefana Batorego – numery wszystkie  

2.   ul. Chłodna – numery wszystkie  

3.   ul. Fryderyka Chopina – numery wszystkie  

4.   ul. Ignacego Chrzanowskiego – numery nieparzyste od 1c do końca  

5.   ul. Ignacego Chrzanowskiego – numery parzyste od 2   do końca  

6.   ul. Adama Didura – numery wszystkie  

7.   ul. Karola Estreichera – numery wszystkie  

8.   ul. Wincentego Janasa – numery wszystkie  

9.   ul. Jana Kasprowicza – numery wszystkie  

10.   ul. Kazimierza Wielkiego – numery wszystkie  

11.   ul. Józefa Ligęzy – numery wszystkie  

12.   ul. Jacka Malczewskiego – numery wszystkie  

13.   ul. Porucznika Serafina Myśliwca – numery wszystkie  

14.   ul. Generała Niedźwiadka-Okulickiego – numery wszystkie  

15.   ul. Obozowa – numery wszystkie  

16.   ul. Stanisława Olejniczaka – numery wszystkie  

17.   ul. Elizy Orzeszkowej – numery wszystkie  

18.   ul. Pilotów – numery wszystkie  

19.   ul. Pionierów – numery wszystkie  

20.   ul. Przemysłowa – numery wszystkie  

21.   ul. Kazimierza Pułaskiego – numery wszystkie  

22.   ul. Rajska – numery wszystkie  

23.   ul. Mikołaja Reja – numery wszystkie  

24.   ul. Tadeusza Rejtana – numery wszystkie  

25.   ul. Robotnicza – numery wszystkie  

26.   ul. Ireny Sendlerowej – numery wszystkie  

27.   ul. Henryka Siemiradzkiego – numery wszystkie  

28.   ul. Składowa – numery wszystkie  

29.   ul. Marii Skłodowskiej-Curie – numery wszystkie  

30.   ul. Ludwika Solskiego – numery wszystkie  

31.   ul. Towarowa – numery wszystkie  

32.   ul. Łukasza Wallisa – numery wszystkie  

33.   ul. Wrocławska – numery parzyste od 4   do 62  

34.   ul. Leona Wyczółkowskiego – numery wszystkie  

35.   ul. Stanisława Wyspiańskiego – numery wszystkie  

36.   ul. Zygmunta Starego – numery wszystkie  

37.   ul. Żwirki i   Wigury – numery wszystkie  


OBWÓD    
Gimnazjum nr 4   w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3   w Bytomiu,    
ul. Powstańców Śląskich 2,    
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Józefa Chełmońskiego – numery wszystkie  

2.   ul. Jana Cybisa – numery wszystkie  

3.   ul. Stefana Czarnieckiego – numery wszystkie  

4.   ul. Aleksandra Fredry – numery wszystkie  

5.   ul. Józefa Gallusa – numery wszystkie  

6.   ul. Artura Grottgera – numery wszystkie  

7.   ul. Gwarecka – numery wszystkie  

8.   ul. Kamieńska – numery wszystkie  

9.   ul. Kędzierzyńska – numery wszystkie  

10.   ul. Juliusza Kossaka – numery wszystkie  

11.   ul. Krucza – numery wszystkie  

12.   ul. Kruszcowa – numery wszystkie  

13.   ul. Kwiatowa – numery wszystkie  

14.   ul. Adama Mickiewicza – numery wszystkie  

15.   ul. Orląt Lwowskich – numery wszystkie  

16.   ul. Oświęcimska – numery wszystkie  

17.   ul. Piekarska – numery parzyste od 60 do końca  

18.   ul. Piekarska – numery nieparzyste od 71 do końca  

19.   ul. Powstańców Śląskich – numery wszystkie  

20.   ul. Północna – numery wszystkie  

21.   ul. Bolesława Prusa – numery wszystkie  

22.   ul. Józefa Rudzkiego – numery wszystkie  

23.   ul. Sandomierska – numery wszystkie  

24.   ul. Słoneczna – numery wszystkie  

25.   pl. Słowiański – numery wszystkie  

26.   ul. Leopolda Staffa – numery wszystkie  

27.   ul. Stawowa – numery wszystkie  

28.   ul. Księdza Józefa Szafranka – numery wszystkie  

29.   ul. Towarzyska – numery wszystkie  

30.   ul. Tramwajarzy – numery wszystkie  

31.   ul. Ułańska – numery wszystkie  

32.   ul. Wesoła – numery wszystkie  

33.   ul. Stanisława Witczaka – numery parzyste od 78 do końca  

34.   ul. Stanisława Witczaka – numery nieparzyste od 79 do końca  

35.   pl. Wojska Polskiego – numery wszystkie  

36.   ul. Zielona – numery wszystkie  


O B W   Ó D    
Gimnazjum nr 5   w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1   w Bytomiu, ul. Arki Bożka 21,    
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Arki Bożka – numery wszystkie  

2.   pl. Świętej Barbary – numery wszystkie  

3.   ul. Józefa Bema – numery wszystkie  

4.   ul. Brzezińska – numery wszystkie  

5.   ul. Chorzowska – numery wszystkie  

6.   ul. Cicha – numery wszystkie  

7.   ul. Floriańska – numery wszystkie  

8.   ul. Głęboka – numery wszystkie  

9.   ul. Bartosza Głowackiego – numery wszystkie  

10.   al. Jana Pawła II – numery wszystkie  

11.   ul. Jana Nikodema Jaronia – numery wszystkie  

12.   ul. Świętej Kingi – numery wszystkie  

13.   ul. Jana Kochanowskiego – numery wszystkie  

14.   ul. Kołobrzeska – numery wszystkie  

15.   ul. Marii Konopnickiej – numery wszystkie  

16.   ul. Kopalniana – numery wszystkie  

17.   ul. Królowej Jadwigi – numery wszystkie  

18.   ul. Łączna – numery wszystkie  

19.   ul. Piotra Miętkiewicza – numery wszystkie  

20.   ul. Mikołaja – numery wszystkie  

21.   ul. Miodowa – numery wszystkie  

22.   ul. Feliksa Musialika – numery wszystkie  

23.   ul. Wilhelma Prokopa – numery wszystkie  

24.   ul. Pszczyńska – numery wszystkie  

25.   ul. Władysława Reymonta – numery wszystkie  

26.   ul. Marii Rodziewiczówny – numery wszystkie  

27.   ul. Księdza Wacława Schenka – numery wszystkie  

28.   ul. Siemianowicka – numery wszystkie  

29.   ul. Sienna – numery wszystkie  

30.   ul. Franciszka Smółki – numery wszystkie  

31.   ul. Szczęść Boże – numery wszystkie  

32.   ul. Juliana Tuwima – numery wszystkie  


O B W   Ó D    
Gimnazjum nr 6   im. Karola Goduli w   Zespole Szkół Technicznych i   Ogólnokształcących    
w   Bytomiu, ul. Modrzewskiego 5,    
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Władysława Broniewskiego – numery wszystkie  

2.   ul. Grzegorza Fitelberga – numery wszystkie  

3.   ul. Generała Grota-Roweckiego – numery nieparzyste od 1   do 15  

4.   ul. Generała Grota-Roweckiego – numery parzyste od 2   do 6  

5.   ul. Generała Józefa Hallera – numery wszystkie  

6.   ul. Harcerska – numery wszystkie  

7.   ul. Kolonia Zgorzelec – numery wszystkie  

8.   ul. Bolesława Krupińskiego – numery wszystkie  

9.   ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – numery wszystkie  

10.   ul. Obywatelska – numery wszystkie  

11.   ul. Orzegowska – numery nieparzyste od 13 do końca  

12.   ul. Orzegowska – numery parzyste od 32 do końca  

13.   ul. Adolfa Piątka – numery nieparzyste od 1   do 9  

14.   ul. Adolfa Piątka – numery parzyste od 2   do 12  

15.   ul. Wincentego Witosa – numery nieparzyste od 1   do 11  

16.   ul. Wincentego Witosa – numery parzyste od 6   do 14  

17.   ul. Biskupa Adriana Włodarskiego – numery wszystkie  

18.   ul. Zabrzańska – numery nieparzyste od 1   do 79  


O B W   Ó D    
Gimnazjum nr 7   w Bytomiu, ul. Karpacka 27,    
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Bałtycka – numery wszystkie  

2.   ul. Dywizji Kościuszkowskiej – numery wszystkie  

3.   ul. Godulska – numery wszystkie  

4.   ul. Generała Grota-Roweckiego – numery nieparzyste od 17 do końca  

5.   ul. Generała Grota-Roweckiego – numery parzyste od 8   do końca  

6.   ul. Karpacka – numery wszystkie  

7.   ul. Stanisława Małachowskiego – numery wszystkie  

8.   ul. Mazurska – numery wszystkie  

9.   ul. Maurycego Mochnackiego – numery wszystkie  

10.   ul. Michała Nowakowskiego – numery wszystkie  

11.   ul. Orzegowska – numery nieparzyste od 1   do 11  

12.   ul. Orzegowska – numery parzyste od 2   do 26  

13.   ul. Adolfa Piątka – numery nieparzyste od 11 do końca  

14.   ul. Adolfa Piątka – numery parzyste od 14 do końca  

15.   ul. Podhalańska – numery wszystkie  

16.   ul. Pomorska – numery wszystkie  

17.   ul. Aleksandra Puszkina – numery wszystkie  

18.   ul. Zygmunta Rostkowskiego – numery wszystkie  

19.   ul. Skrajna – numery wszystkie  

20.   ul. Skromna – numery wszystkie  

21.   ul. Tatrzańska – numery wszystkie  

22.   ul. Wincentego Witosa – numery nieparzyste od 13 do końca  

23.   ul. Wincentego Witosa – numery parzyste od 16 do końca  

24.   ul. Generała Zygmunta Wróblewskiego – numery wszystkie  

25.   ul. Wyzwolenia – numery wszystkie  

26.   ul. Zabrzańska – numery nieparzyste od 81 do 101  

27.   ul. Zabrzańska – numery parzyste od 6   do 92  

28.   ul. Zakątek – numery wszystkie  

29.   ul. Zielna – numery wszystkie  


O B W   Ó D    
Gimnazjum nr 8   im. Janusza Korczaka w   Bytomiu, ul. Worpie 14–16,    
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Adama Asnyka – numery wszystkie  

2.   ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – numery wszystkie  

3.   ul. Bobrecka – numery wszystkie  

4.   ul. Borowa – numery wszystkie  

5.   ul. Braci Śniadeckich – numery wszystkie  

6.   ul. Celna – numery wszystkie  

7.   ul. Ludwika Chroboka – numery wszystkie  

8.   ul. Tadeusza Czackiego – numery wszystkie  

9.   ul. Piotra Czajkowskiego – numery wszystkie  

10.   ul. Generała Henryka Dąbrowskiego – numery wszystkie  

11.   pl. Wojciecha Drzymały –numery wszystkie  

12.   ul. Świętej Elżbiety –numery wszystkie  

13.   ul. Falista – numery wszystkie  

14.   ul. Michała Glinki – numery wszystkie  

15.   ul. Hutnicza – numery wszystkie  

16.   ul. Karlika – numery wszystkie  

17.   ul. Karola Jochymczyka –numery wszystkie  

18.   ul. Kolonia Azotów – numery wszystkie  

19.   ul. Kolonia Okrzei – numery wszystkie  

20.   ul. Kolonia Rubież – numery wszystkie  

21.   ul. Hugona Kołłątaja – numery wszystkie  

22.   ul. Konstytucji – numery wszystkie  

23.   ul. Kosynierów – numery wszystkie  

24.   ul. Krańcowa – numery wszystkie  

25.   ul. Bolesława Krzywoustego – numery wszystkie  

26.   ul. Łanowa –numery wszystkie  

27.   ul. Józefa Łaszczyka – numery wszystkie  

28.   ul. Mała – numery wszystkie  

29.   ul. Miechowicka – numery wszystkie  

30.   ul. Ludwika Mierosławskiego – numery wszystkie  

31.   ul. Młodzieżowa – numery wszystkie  

32.   pl. Na Bobrku – numery wszystkie  

33.   ul. Juliana Ursyna Niemcewicza – numery wszystkie  

34.   pl. Niepodległości – numery wszystkie  

35.   ul. Zygmunta Noskowskiego –numery wszystkie  

36.   al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego – numery wszystkie  

37.   ul. Karola Olszewskiego – numery wszystkie  

38.   ul. Władysława Orkana –numery wszystkie  

39.   ul. Osiedle Hutnicze – numery wszystkie  

40.   ul. Ludwika Pasteura – numery wszystkie  

41.   ul. Konrada Piecucha – numery wszystkie  

42.   ul. Pocztowa – numery wszystkie  

43.   ul. Pod Brzozami – numery wszystkie  

44.   ul. Księdza Jerzego Popiełuszki – numery wszystkie  

45.   ul. Przelotowa – numery wszystkie  

46.   ul. Racławicka – numery wszystkie  

47.   ul. Macieja Rataja – numery wszystkie  

48.   ul. Skośna – numery wszystkie  

49.   ul. Pawła Stalmacha – numery wszystkie  

50.   ul. Stalowa – numery wszystkie  

51.   ul. Stara Cynkownia – numery wszystkie  

52.   ul. Szyb Pilgera – numery wszystkie  

53.   ul. Świętego Marka – numery wszystkie  

54.   ul. Techniczna – numery wszystkie  

55.   ul. Tomasza – numery wszystkie  

56.   ul. Ustronie – numery wszystkie  

57.   ul. Wąska – numery wszystkie  

58.   ul. Worpie – numery wszystkie  

59.   ul. Wysoka –numery wszystkie  

60.   ul. Wytrwałych – numery wszystkie  

61.   ul. Zabrzańska – numery nieparzyste od 111 do końca  

62.   ul. Zabrzańska – numery parzyste od 98 do końca  

63.   ul. Zachodnia – numery wszystkie  

64.   ul. Żwirowa – numery wszystkie  


OBWÓD    
Gimnazjum nr 9   w Bytomiu, ul. Świętochłowicka 12,    
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Mikołaja Adamka – numery wszystkie  

2.   ul. Apteczna – numery wszystkie  

3.   ul. Armii Krajowej – numery wszystkie  

4.   ul. Astrów – numery wszystkie  

5.   ul. Bernardyńska – numery wszystkie  

6.   ul. Bratków – numery wszystkie  

7.   ul. Fabryczna – numery wszystkie  

8.   ul. Górnośląska – numery wszystkie  

9.   ul. Jałowcowa – numery wszystkie  

10.   ul. Jodłowa – numery wszystkie  

11.   ul. Kolonia Zygmunt – numery wszystkie  

12.   ul. Konwalii – numery wszystkie  

13.   ul. Krótka – numery wszystkie  

14.   ul. Krzyżowa – numery wszystkie  

15.   ul. Joachima Lelewela – numery wszystkie  

16.   ul. Ludowa – numery wszystkie  

17.   ul. Łagiewnicka – numery wszystkie  

18.   ul. Młyńska – numery wszystkie  

19.   ul. Ostatnia – numery wszystkie  

20.   ul. Palińskiego – numery wszystkie  

21.   ul. Prosta – numery wszystkie  

22.   ul. Pszczelna – numery wszystkie  

23.   ul. Mieczysława Romanowskiego –numery wszystkie  

24.   ul. Różana – numery wszystkie  

25.   ul. Rudna – numery wszystkie  

26.   ul. Spacerowa – numery wszystkie  

27.   ul. Stokrotek – numery wszystkie  

28.   pl. Witolda Szalonka – numery wszystkie  

29.   ul. Szyby Rycerskie – numery wszystkie  

30.   ul. Księdza Piotra Ściegiennego – numery wszystkie  

31.   ul. Świętego Piotra – numery wszystkie  

32.   ul. Świętochłowicka – numery wszystkie  

33.   ul. Świętojańska – numery wszystkie  

34.   ul. Świętych Cyryla i   Metodego – numery wszystkie  

35.   ul. Tulipanów – numery wszystkie  

36.   ul. Warzywna – numery wszystkie  

37.   ul. Gabrieli Zapolskiej – numery wszystkie  

38.   ul. Księdza Feliksa Zielińskiego – numery wszystkie  

39.   ul. Stanisława Żółkiewskiego – numery wszystkie  


OBWÓD    
Gimnazjum nr 10 w   Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w   Bytomiu, ul. Szymały 124,    
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Graniczna – numery wszystkie  

2.   ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda – numery wszystkie  

3.   ul. Księdza Antoniego Leszczyka – numery wszystkie  

4.   ul. Modrzewiowa – numery wszystkie  

5.   ul. Podmiejska – numery wszystkie  

6.   ul. Generała Władysława Sikorskiego – numery nieparzyste od 9   do końca  

7.   ul. Spokojna – numery wszystkie  

8.   ul. Strzelców Bytomskich – numery nieparzyste od 125 do 215  

9.   ul. Strzelców Bytomskich – numery parzyste od 120 do 270b  

10.   ul. Szymały – numery nieparzyste od 111a do końca  

11.   ul. Szymały – numery parzyste od 120 do końca  

12.   pl. Stefana Żeromskiego – numery wszystkie  


OBWÓD    
Gimnazjum nr 11 w   Bytomiu, ul. Tysiąclecia 7,    
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. 9-go Maja – numery wszystkie  

2.   ul. 11-go Listopada – numery wszystkie  

3.   ul. Blachówka – numery wszystkie  

4.   ul. Dąbrowa Miejska – numery wszystkie  

5.   ul. Długa – numery wszystkie  

6.   ul. Dolomitowa – numery wszystkie  

7.   ul. Drzewna – numery wszystkie  

8.   ul. Galmanowa – numery wszystkie  

9.   ul. Górnicza – numery wszystkie  

10.   ul. Gwarków Tarnogórskich – numery wszystkie  

11.   ul. Wawrzyńca Hajdy – numery wszystkie  

12.   ul. Edmunda Herdy – numery wszystkie  

13.   ul. Franciszka i   Wawrzyńca Holeczków – numery wszystkie  

14.   ul. Jagodowa – numery wszystkie  

15.   ul. Księdza Pawła Jaskółki – numery wszystkie  

16.   ul. Wincentego Kadłubka – numery wszystkie  

17.   ul. Kawki – numery wszystkie  

18.   ul. Edmunda Kokota – numery wszystkie  

19.   ul. Komisji Edukacji Narodowej – numery wszystkie  

20.   ul. Janusza Korczaka – numery wszystkie  

21.   ul. Lazarówka – numery wszystkie  

22.   ul. Legnicka – numery wszystkie  

23.   ul. Leśna – numery wszystkie  

24.   ul. Letnia – numery wszystkie  

25.   ul. Władysława Łokietka – numery wszystkie  

26.   ul. Łukowa – numery wszystkie  

27.   ul. Magdaleny – numery wszystkie  

28.   ul. Malinowa – numery wszystkie  

29.   ul. Miła – numery wszystkie  

30.   skwer Heleny Modrzejewskiej – numery wszystkie  

31.   ul. Myśliwska – numery wszystkie  

32.   ul. Gabriela Narutowicza – numery wszystkie  

33.   skwer Na Stroszku – numery wszystkie  

34.   ul. Niepodległości – numery wszystkie  

35.   ul. Nowy Dwór – numery wszystkie  

36.   ul. Obrońców Westerplatte – numery wszystkie  

37.   ul. Okólna – numery wszystkie  

38.   skwer Osiedlowy – numery wszystkie  

39.   ul. Owocowa – numery wszystkie  

40.   ul. Partyzantów – numery wszystkie  

41.   pl. Pokoju – numery wszystkie  

42.   ul. Polna – numery wszystkie  

43.   ul. Księcia Józefa Poniatowskiego – numery wszystkie  

44.   pl. Powstańców Śląskich – numery wszystkie  

45.   ul. Prywatna – numery wszystkie  

46.   ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera – numery wszystkie  

47.   ul. Przy Kopalni Bytom – numery wszystkie  

48.   ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego – numery wszystkie  

49.   ul. Segiet – numery wszystkie  

50.   ul. Księdza Piotra Skargi – numery wszystkie  

51.   ul. Sosnowa – numery wszystkie  

52.   ul. Spółdzielców – numery wszystkie  

53.   ul. Strzelców Bytomskich – numery nieparzyste od 55 a   do 97 i   od 223 do końca  

54.   ul. Strzelców Bytomskich – numery parzyste od 50 do 98 i   od 272 do końca  

55.   ul. Topolowa – numery wszystkie  

56.   ul. Tysiąclecia – numery wszystkie  

57.   ul. Węglowa – numery wszystkie  

58.   ul. Wiejska – numery wszystkie  

59.   ul. Wodczaka – numery wszystkie  

60.   ul. Stanisława Wojciechowskiego – numery wszystkie  

61.   ul. Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego – numery wszystkie  

62.   skwer Aleksandra Zelwerowicza – numery wszystkie  


OBWÓD    
Gimnazjum nr 14 w   Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5   im. J.F. Kennedy’ego    
w Bytomiu, ul. Józefa Nickla 19,    
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. 8   Marca – numery wszystkie  

2.   ul. Alberta – numery wszystkie  

3.   ul. Generała Władysława Andersa – numery wszystkie  

4.   ul. Norberta Barlickiego – numery wszystkie  

5.   ul. Bluszczowa – numery wszystkie  

6.   ul. Bławatkowa – numery wszystkie  

7.   ul. Wojciecha Bogusławskiego – numery wszystkie  

8.   ul. Księdza Norberta Bończyka – numery wszystkie  

9.   ul. Brzask – numery wszystkie  

10.   ul. Bukowa – numery wszystkie  

11.   ul. Chłopska – numery wszystkie  

12.   ul. Cisowa – numery wszystkie  

13.   ul. Daleka – numery wszystkie  

14.   ul. Edwarda Dembowskiego – numery wszystkie  

15.   ul. Dębowa – numery wszystkie  

16.   ul. Jana Długosza – numery wszystkie  

17.   ul. Dolna – numery wszystkie  

18.   ul. Emanuela Drobczyka – numery wszystkie  

19.   ul. Droga Ewy – numery wszystkie  

20.   ul. Droga Tomasza – numery wszystkie  

21.   ul. Jana Dzierżonia – numery wszystkie  

22.   ul. Elektrownia – numery wszystkie  

23.   ul. Józefa Elsnera – numery wszystkie  

24.   ul. Energetyki – numery wszystkie  

25.   ul. Feliksa – numery wszystkie  

26.   ul. Alojzego Felińskiego – numery wszystkie  

27.   ul. Francuska – numery wszystkie  

28.   ul. Księdza Jana Frenzla – numery wszystkie  

29.   ul. Pawła Gołąbka – numery wszystkie  

30.   ul. Gruntowa – numery wszystkie  

31.   ul. Jaskółcza – numery wszystkie  

32.   ul. Jaśminowa – numery wszystkie  

33.   ul. Jesionowa – numery wszystkie  

34.   ul. Karbowska – numery wszystkie  

35.   ul. Kasztanowa – numery wszystkie  

36.   ul. Leszczynowa – numery wszystkie  

37.   ul. Leśnictwo – numery wszystkie  

38.   ul. Lipowa – numery wszystkie  

39.   ul. Matki Ewy – numery wszystkie  

40.   ul. Michaloka – numery wszystkie  

41.   ul. Józefa Nickla – numery wszystkie  

42.   ul. Niska – numery wszystkie  

43.   ul. Nowa – numery wszystkie  

44.   ul. Ogrodowa – numery wszystkie  

45.   ul. Olchowa – numery wszystkie  

46.   ul. Opolska – numery wszystkie  

47.   ul. Pogodna – numery wszystkie  

48.   ul. Racjonalizatorów – numery wszystkie  

49.   ul. Relaksowa – numery wszystkie  

50.   ul. Reptowska – numery wszystkie  

51.   ul. Rolna – numery wszystkie  

52.   ul. Samotna – numery wszystkie  

53.   pl. Słoneczny – numery wszystkie  

54.   ul. Stara – numery wszystkie  

55.   ul. Stolarzowicka – numery wszystkie od 2a do 108  

56.   ul. Stroma – numery wszystkie  

57.   ul. Wincentego Styczyńskiego – numery wszystkie  

58.   pl. Szpitalny – numery wszystkie  

59.   ul. Szyb Zachodni – numery wszystkie  

60.   ul. Świerkowa – numery wszystkie  

61.   ul. Warszawska – numery wszystkie  

62.   ul. Wiązowa – numery wszystkie  

63.   ul. Henryka Wieniawskiego – numery wszystkie  

64.   ul. Wierzbowa – numery wszystkie  

65.   ul. Wiosny Ludów – numery wszystkie  

66.   ul. Wiśniowa – numery wszystkie  

67.   ul. Włodarska – numery wszystkie  

68.   ul. Wodna – numery wszystkie  

69.   ul. Antoniego Wolnego – numery wszystkie  

70.   ul. Zamkowa – numery wszystkie  

71.   ul. Zgody – numery wszystkie  

72.   ul. Zjednoczenia – numery wszystkie  


OBWÓD    
Gimnazjum nr 15 w   Bytomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 4,    
obowiązujący od 1   września 2012 r.  
 

1.   ul. Batalionów Chłopskich – numery wszystkie  

2.   ul. Boczna – numery wszystkie  

3.   ul. Bytomska – numery wszystkie  

4.   ul. Bronisława Czecha – numery wszystkie  

5.   ul. Konstantego Damrota – numery wszystkie  

6.   ul. Dąbrówki – numery wszystkie  

7.   ul. Ksawerego Dunikowskiego – numery wszystkie  

8.   ul. Gajowa – numery wszystkie  

9.   ul. Głogowska – numery wszystkie  

10.   ul. Witolda Gombrowicza – numery wszystkie  

11.   ul. Jana Gutenberga – numery wszystkie  

12.   ul. Jagodnik – numery wszystkie  

13.   pl. Jana – numery wszystkie  

14.   ul. Jasna – numery wszystkie  

15.   ul. Kaczmarczyków – numery wszystkie  

16.   ul. Jonasza Kofty – numery wszystkie  

17.   ul. Koksowa – numery wszystkie  

18.   ul. Tadeusza Kościuszki – numery wszystkie  

19.   ul. Krzemienia – numery wszystkie  

20.   ul. Krzyżowa Góra – numery wszystkie  

21.   ul. Ku Duklom – numery wszystkie  

22.   ul. Mieszka I   – numery wszystkie  

23.   ul. Musioła – numery wszystkie  

24.   ul. Nadziei – numery wszystkie  

25.   ul. Osikowa – numery wszystkie  

26.   ul. Jerzego Ossolińskiego – numery wszystkie  

27.   ul. Paczyńska – numery wszystkie  

28.   ul. Ignacego Paderewskiego – numery wszystkie  

29.   ul. PCK – numery wszystkie  

30.   ul. Piastów Śląskich – numery wszystkie  

31.   ul. Planeta – numery wszystkie  

32.   ul. Pochyła – numery wszystkie  

33.   ul. Podleśna – numery wszystkie  

34.   ul. Pokoju – numery wszystkie  

35.   ul. Powstańców – numery wszystkie  

36.   ul. Przyjemna – numery wszystkie  

37.   ul. Ptakowicka – numery wszystkie  

38.   ul. Radosna – numery wszystkie  

39.   ul. Rokitnicka – numery wszystkie  

40.   ul. Sportowa – numery wszystkie  

41.   ul. Stolarzowicka – numery wszystkie od 177 do końca  

42.   ul. Suchogórska – numery wszystkie  

43.   ul. Edwarda Szymkowiaka – numery wszystkie  

44.   ul. Bolesława Śmiałego – numery wszystkie  

45.   ul. Tęczowa – numery wszystkie  

46.   ul. Stanisława Witkiewicza – numery wszystkie  

47.   ul. Jana Wróbla – numery wszystkie  

48.   ul. Wrzosowa – numery wszystkie  

49.   ul. Alfonsa Zgrzebnioka – numery wszystkie  

50.   ul.Tadeusza Boya-Żeleńskiego – numery wszystkie  

51.   ul. Żołnierska – numery wszystkie  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Doniec

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/393/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 marca 2012 r.

Na podstawie art.17 ust. 4   ustawy o   systemie oświaty, rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i   gimnazjów prowadzonych przez gminę, a   także określa granice ich obwodów.  

W związku z   podjętymi uchwałami o   likwidacji: Gimnazjum nr 12 wchodzącego w   skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4   w Bytomiu – Stroszku przy ul. Narutowicza 7   oraz Gimnazjum nr   13 w   Bytomiu – Miechowicach przy ul. Stolarzowickiej 19, a   także w   związku z   włączeniem Gimnazjum  
nr 6   im. Karola Goduli w   Bytomiu – Szombierkach do   Zespołu Szkół Technicznych, zachodzi konieczność zmiany dotychczasowej sieci publicznych gimnazjów w   Bytomiu oraz granic ich obwodów. Obwód szkolny likwidowanego Gimnazjum nr 12 zostanie przejęty przez dwa gimnazja funkcjonujące w   dzielnicy Stroszek tj. Gimnazjum nr   10 wchodzące w   skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Szymały 124 oraz Gimnazjum nr 11 przy ul. Tysiąclecia 7. Obwód szkolny likwidowanego Gimnazjum nr 13 zostanie prawie w   całości przyporządkowany do Gimnazjum nr 14 w   Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5   przy ul. Nickla 19, natomiast 10 ulic znajdujących się w   starej części Miechowic zostanie przyporządkowanych do   obwodu Gimnazjum nr 8   w Bytomiu – Karbiu przy ul.   Worpie 14-16. Obwód szkolny Gimnazjum nr 6   w Szombierkach zostanie nieznacznie zmniejszony, część ulic z   aktualnego obwodu Gimnazjum nr 6   zostanie przyporządkowanych do   Gimnazjum nr 7   przy ul.   Karpackiej 27, natomiast z   obwodu Gimnazjum nr 7   ul.   Kosynierów, ul.   Ludwika Mierosławskiego, ul.   Osiedle Hutnicze i   część numerów z   ul.   Zabrzańskiej zostanie przyporządkowanych do Gimnazjum nr 8   w   Karbiu przy ul. Worpie 14-16. Z   aktualnego obwodu Gimnazjum nr 7, ul. Małgorzatki zostanie włączona do obwodu Gimnazjum nr 2   przy pl. Klasztornym 2   oraz ul. Młyńska do obwodu Gimnazjum nr 9   w   Łagiewnikach przy ul. Świętochłowickiej 12.  

W związku z   powstaniem nowych budynków i   nowych ulic, zaktualizowano obwody publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytom.  

Przedstawione zmiany treści załącznika do projektu uchwały nie spowodują przekroczenia ustawowej odległości 4   km dla uczniów gimnazjów z   miejsca zamieszkania do siedziby szkoły.  

Przedstawiony w   załączniku do niniejszej uchwały wykaz nowych obwodów opracowany został w   konsultacji z   Wydziałem Spraw Obywatelskich, z   Wydziałem Geodezji w   oparciu o   system CIOP oraz z   dyrektorami szkół gimnazjalnych, a   także w   oparciu o   zawiadomienia Wydziału Geodezji w   sprawie numeracji porządkowej nieruchomości, z   uwzględnieniem ustawowego wymogu w   zakresie dopuszczalnej odległości, jaką może przebyć dziecko w   drodze do i   ze szkoły.  

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian proponuje się podjęcie nowej uchwały, w   trybie uchylenia poprzedniej, której załącznik stanowić będzie jednolity wykaz obwodów publicznych gimnazjów funkcjonujących na terenie Bytomia.  

W świetle powyższej argumentacji podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »