| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/136/2012 Rady Gminy Wyry

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie Regulaminu korzystania z Zagrody Śląskiej w Gostyni


Na podstawie art.7 ust.1 pkt.15, art.18 ust.2 pkt.15 i   art.40 ust.2 pkt.3 i   4, art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późniejszymi zmianami); art.4 ust.1 i   art.13 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz.U. z   2010 Nr 17 poz.95) oraz paragraf 3   ust.2 Uchwały nr XXXVIII/363/2009 Rady Gminy Wyry z   dnia 29 października 2009 r. w   sprawie zasad korzystania z   gminnych obiektów i   urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 230 poz. 4675 z   dnia 23.12.2009 r.)  

Rada Gminy Wyry uchwala Regulamin Zagrody Śląskiej w   Gostyni  
o   następującej treści:  

§   1.   1.   Właścicielem Zagrody Śląskiej jest Gmina Wyry.  

2.   Zarządcą Zagrody Śląskiej jest Dom Kultury w   Gostyni z   siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 336, 43-176 Gostyń.  

§   2.   Zagroda Śląska zlokalizowana jest przy Domu Kultury w   Gostyni przy ulicy Pszczyńskiej.  

§   3.   Warunkiem korzystania z   Zagrody Śląskiej jest zapoznanie się z   niniejszym regulaminem i   jego przestrzeganie, po uzgodnieniu z   zarządcą .   Pierwszeństwo w   korzystaniu mają osoby lub jednostki, które uzgodniły terminy z   Dyrektorem Domu Kultury.  

§   4.   1.   Z Zagrody Śląskiej można korzystać codziennie ( za wyjątkiem imprez co do których uzgodniono wczesniej terminy - po spisaniu umowy ):  

-   od 1   kwietnia do 30 września w   godzinach: 8.00 - 19.00;  

-   od 1   października do 31 marca w   godzinach: 8.00 - 15.30. W   uzasadnionych wypadkach zarządca może zmienić godziny korzystania.  

2.   Z zastrzeżeniem §5 regulaminu, z   Zagrody Śląskiej mogą korzystać osoby małoletnie. Dzieci poniżej 7   roku życia korzystają z   Zagrody Śląskiej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  

4.   Korzystanie z   Zagrody Śląskiej nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób.  

§   5.   Na terenie Zagrody Śląskiej zabrania się wszelkich działań stwarzających niebezpieczeństwo i   zagrożenie dla życia, zdrowia bądź mienia - w   tym:  

1.   wjazdu na teren wszelkich pojazdów mechanicznych z   wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi technicznej i   innych pojazdów za zgodą zarządcy,  

2.   jazdy na rolkach lub deskorolkach,   rowerach,  

3.   przebywania na terenie Zagrody Śląskiej poza godzinami jej otwarcia,  

4.   wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i   urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie płoty, mury, ogrodzenia, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,  

5.   rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących,  

6.   pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i   oklejania,  

7.   zanieczyszczania i   zaśmiecania terenu.  

§   6.   Wypadki lub szkody powstałe na terenie Zagrody Śląskiej należy natychmiast zgłaszać zarządcy - Dom Kultury Gostyń ul. Pszczyńska 336, 43 - 176 Gostyń tel. 32/ 218 70 00.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry i   Dyrektorowi Domu Kultury w   Gostyni.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wyry  


Andrzej   Wyroba

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »