| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX.172.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Strumienia

w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów i   akcji przez Burmistrza Strumienia  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. g ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr142, poz. 1591, z   późn. zm.), - na wniosek Burmistrza Strumienia   - Rada Miejska w   Strumieniu  

u c h w   a l a:  

§   1.   Określić następujące zasady wnoszenia przez Burmistrza Strumienia udziałów i   wkładów pieniężnych i   niepieniężnych gminy Strumień do spółek kapitałowych:  

1.   Burmistrz wnosi do spółek w   zamian za obejmowana udziały lub akcje wkłady pieniężne do wysokości kwoty przewidzianej na ten cel w   budżecie Gminy na dany rok budżetowy.  

2.   Burmistrz wnosi do spółek w   zamian za obejmowane udziały lub akcje wkłady niepieniężne w   postaci gruntów, budynków, budowli, środków trwałych, wyposażenia oraz innych aktywów. W   przypadku mienia o   wartości przekraczającej kwotę 1   000 000 zł (słownie: milion złotych) wniesienie wkładu przez Burmistrza wymaga zgody Rady Miejskiej.  

§   2.   1.   Burmistrz Strumienia może zbywać udziały lub akcje będące własnością gminy Strumień po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej.  

2.   Cofanie udziałów lub akcji należących do gminy Strumień następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z   postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Cofanie udziałów lub akcji następuje według ich cen wynikających z   przeprowadzonej uprzednio wyceny.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej zgłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Czesław   Greń

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »