| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113)– działając na wniosek Wójta,  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Lipie na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§   2.   Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§   4.   Traci moc uchwała Rady Gminy Lipie Nr XXIX/206/2002 z   dnia 27 czerwca 2002 r. w   sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze i   ustalenia liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu w   wyborach do Rady Gminy Lipie.  

§   5.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   sołectwach.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/174/2012    
Rady Gminy Lipie    
z dnia 27 kwietnia 2012 r.  
 

Ilość mieszkańców w   całej Gminie: 6552  

Liczba mandatów: 15  

Liczba przedstawicielstwa wynosi   436,8 osób (   6552 : 15= 436,8)  

 

Numer okręgu  
wyborczego  

Granice okręgu  

Liczba radnych wybieranych w   okręgu  

1  

Sołectwo Lipie ul. Dolna, ul. Leśna, ul. Topolowa, ul. Jaworowa, ul. Klonowa, ul. Lipowa, ul. Stawowa, ul. Czereśniowa  

1  

2  

Sołectwo Lipie ul. Kasztanowa, ul. Parkowa, ul. Dworska  

1  

3  

Sołectwo Lipie ul. Ziołowa, ul. Częstochowska, ul. Kresy, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiśniowa  

1  

4  

Sołectwo Albertów (Albertów + Chałków) i   Sołectwo Rozalin  

1  

5  

Sołectwo Danków (Danków+ Troniny)  

1  

6  

Sołectwo Parzymiechy: ul. Chmielna, ul. Reformy Rolnej, ul. Łąkowa, ul. Stawowa, ul. Wieluńska, ul. Częstochowska, ul. Kasztanowa, ul. Leśna, ul. Polna, ul. Parkowa  

1  

7  

Sołectwo Parzymiechy: ul. Krzepicka, ul. Starowiejska, ul. Głęboka, ul. Ks. Bonawentury Metlera, ul. Zagórze  

1  
 

8  

Sołectwa: Giętkowizna, Grabarze, Napoleon  

1  

9  

Sołectwo Kleśniska  

1  
 

10  

Sołectwo Zimnowoda  

1  
 

11  

Sołectwa: Wapiennik i   Stanisławów  

1  

12  

Sołectwa: Julianów i   Lindów  

1  

13  

Sołectwo Rębielice Szlacheckie  

1  

14  

Sołectwo Szyszków  

1  

15  

Sołectwa: Brzózki, Natolin, Zbrojewsko  

1  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »