| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 21 czerwca 2012r.

o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła oraz koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzeszczach

      W dniu 21 czerwca 2012 r. decyzją Nr WCC/387-ZTO-C/366/W/OKR/2012/JR i   decyzją PCC/407-ZTO-B/366/W/OKR/2012/JR Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 155 ustawy z   dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z   2000   r. Nr 98, poz. 1071 z   późn. zm.) w   związku z   art. 30 ust. 1   ustawy z   dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z   2006 r. Nr   89, poz. 625 z   późn. zm.) oraz na podstawie art. 41 ust. 1   w związku z   art. 32 ust. 1   pkt 1   i pkt 3   tej ustawy, zmienił swoje decyzje w   sprawie udzielenia Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej Spółka z   o.o. z   siedzibą w   Brzeszczach koncesji z   dnia 30 października 1998   r. Nr   WCC/387/366/U/OT-2/98/BM (z późn. zm.) na wytwarzanie ciepła oraz Nr PCC/407/366/U/OT-2/98/BM (z późn. zm.) na przesyłanie i   dystrybucję ciepła.  

Uzasadnienie

Decyzjami z   dnia z   dnia 30 października 1998   r. Nr   WCC/387/366/U/OT-2/98/BM (z późn. zm.) oraz Nr PCC/407/366/U/OT-2/BM (z późn. zm.), Prezes Urzędu regulacji Energetyki udzielił Nadwislańskiej Spółce Energetycznej Spółka z   o.o. z   siedzibą w   Brzeszczach koncesji na wytwarzanie ciepła  oraz koncesji na przesyłanie i   dystrybucję ciepła na   okres do 15 listopada 2025   r.  

Pismem z   dnia 10 kwietnia 2012 r. znak: DT/53/539/IV/2012, uzupełnionym pismem z   dni: 09 maja 2012 r., znak DT/63/627/V/2012 oraz 28 maja 2012 r., znak RT/82/712/V/2012, wyżej wymienione przedsiębiorstwo energetyczne (zwane dalej „Koncesjonariuszem”) wystąpiło z   wnioskiem o   zmianę ww. decyzji polegającą na zmianie dotychczasowego brzmienia punktu 1   „PRZEDMIOT I   ZAKRES DZIAŁALNOŚCI”.  

Zmiana zakresu koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i   dystrubycję ciepła wynika z   przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Ruch II Silesia KWK "Brzeszcze-Silesia" na rzecz Przedsiębiorstwa Górniczego "SILESIA" Sp. z   o.o. oraz likwidacji sieci nr 6   parowej.  

Po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, że powyższe pismo Koncesjonariusza stanowi uzasadniony wniosek o   zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego „decyzja ostateczna na mocy, której strona nabyła prawo, może być w   każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i   przemawia za tym słuszny interes społeczny lub słuszny interes strony”. Natomiast w   myśl art. 41 ust. 1   ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.  

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wniosek strony w   sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i   dystrybucję ciepła zasługuje na uwzględnienie w   całości i   nie jest on sprzeczny z   interesem społecznym – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił jak na wstępie.  

Przedmiotowa decyzja została doręczona stronie.  

 

 

 

z upoważnienia   Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z   siedzibą w   Krakowie  


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »