| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/191/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Pod Wierzbą" w sołectwie Świerklaniec

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.), uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 10 grudnia 2010 roku w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami, art. 8   ust. 1a ustawy z   dnia 21 marca 1985r. o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z   2007r. Nr 19 poz. 115 z   późn. zm.) oraz art. 47a ust. 3   pkt 5   ustawy z   dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i   kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z   2010r. Nr 193, poz. 1287z późn.zm.), za zgodą właścicieli działek, Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:  

§   1.   W sołectwie Świerklaniec nadaje się nazwę ulicy   „Pod Wierzbą”   drodze wewnętrznej łączącej ulicę Radzionkowską z   ulicą Damrota w   Świerklańcu, obejmującej działki 2804/326 i   2477/329, położone w   obrębie ewidencyjnym Świerklaniec karta mapy 2   dod. 5   Stare Chechło, po uzyskaniu zgód właścicieli terenu na nadanie nowej nazwy ulicy.  

§   2.   Mapa zasadnicza stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Cyl

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/191/12    
Rady Gminy Świerklaniec    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »