| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/151/2012 Rada Gminy Miedźna

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie podziału gminy Miedźna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z   późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z   późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Miedźna  

Rada Gminy Miedźna  
uchwala  

§   1.   Dokonuje się podziału gminy Miedźna na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§   2.   Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.  

§   4.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku-Białej.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu i   w Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych dla kadencji następującej po kadencji, podczas której została podjęta.  

2.   Uchwała Nr LI/374/2010 Rady Gminy Miedźna z   dnia 9   sierpnia 2010 r. w   sprawie podziału Gminy Miedźna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i   numerów oraz liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Miedźna oraz uchwała Nr LII/389/2010 Rady Gminy Miedźna z   dnia 7   września 2010 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr LI/374/2010 z   dnia 9   sierpnia 2010r. w   sprawie podziału Gminy Miedźna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i   numerów oraz liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzania wyborów do Rady Gminy Miedźna, traci moc z   dniem zakończenia obecnej kadencji organów samorządowych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna  


mgr inż.   Stanisław   Karbowy

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/151/2012    
Rady Gminy Miedźna    
z dnia 26 czerwca 2012 r.  
 

Liczba mieszkańców Gminy Miedźna: 15 710;  

Liczba mandatów: 15;  

Jednolita norma przedstawicielstwa: 1   047 osób (15   710 : 15 = 1   047)  

 

NR OKRĘGU  

GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO  

LICZBA RADNYCH   WYBIERANYCH W   OKRĘGU  

1  

Sołectwo Grzawa  
Miedźna ul. Pszczyńska, Miedźna ul. Wiejska od 1   do 19 oraz od 120 do 130.  


1  

2  

Sołectwo Miedźna  
z wyjątkiem   ulic:   Pszczyńska, Wiejska od 1   do 19 oraz od 120 do 130.  

1  

3  

Sołectwo Frydek  

1  

4  

Sołectwo Gilowice  

1  

5  

Sołectwo Wola  
ulice:   Bzów, Cicha, Kasztanowa, Kopalniana, Międzyrzecka, Ogrodowa, Orzechowa, Polna, Poprzeczna, Pszczyńska – domy prywatne nieparzyste, Rajska, Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, Stawowa, Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa.  

1  

6  

Sołectwo Wola  
ulice:   Błachowa, Graniczna,Górnicza – domy prywatne, Krótka, Kwiatowa, Mokra, Oświęcimska, Powstańców, Pszczyńska – domy prywatne parzyste, Starorzeczna, Szkolna – domy prywatne, Wałowa, Wiślana.  

1  

7.  

Osiedle Wola I  
Osiedle Pod Sosnami,   ulice:   Przemysłowa, Górnicza – bloki od 30 do 35.  

1  

8.  

Osiedle Wola I  
ulica Górnicza   – bloki od 18 do 28.  

1  

9.  

Osiedle Wola I  
ulica Górnicza –   bloki od 8   do 17 i   od 42 do 44.  

1  

10.  

Osiedle Wola I  
ulice: Górnicza –   bloki od 1   do 7   i od 45 do 47   , Pszczyńska –   blok 104, 106, 108,   Szkolna –   blok 17, 19, 21.  

1  

11.  

Osiedle Wola II  
ulice:   Lipowa, Słoneczna, Sosnowa.  

1  

12.  

Osiedle Wola II  
ulice:   Akacjowa   ,   Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Garażowa, Klonowa, Leśna.  

1  

13.  

Sołectwo Góra  
ulice:   Babudy, Cmentarna, Dąbrowa, Krótka, Mokra, Polna, Skowronków, Słoneczna, Topolowa, Wilcza, Wiosenna, Zapadź, Zielona, Złote Łany.  

1  

14.  

Sołectwo Góra  
ulice:   Boczna, Cicha, Kasztanowa, Kościelna, Kwiatowa, Miła, Nad Wisłą, Parkowa, Poznańska, Pszczyńska, Rybacka, Wąska, Wiejska.  

1  

15.  

Sołectwo Góra  
ulice:   Długa, Gołębia, Graniczna, Kręta, Ogrodników, Spokojna, Sportowa, Stawowa, Zawadka, Zbożowa.  

1  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »