| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/311/12 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 11 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze.

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. Nr 31 z 2005 r., poz. 266 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu

uchwala:

§ 1.

W uchwale nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze dokonuje się następujących zmian:

1. W § 5 pkt 3 zdanie 2 po słowach: „§ 22” dodaje się przecinek i słowa: „§ 22a”.

2. § 19 pkt 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Społeczna Komisja Mieszkaniowa w szczególności opiniuje wnioski osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, o których mowa w § 9 pkt 1 ppkt 3 i 5 oraz osób, o których mowa w § 7, § 8 pkt 5-9 oraz § 22a niniejszej uchwały."

3. Po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

1. W razie opuszczenia lokalu przez najemcę lub zgonu najemcy wynajmujący przyznaje prawo najmu tego lokalu osobom, które nie wstąpiły w stosunek najmu a pozostają w lokalu i które spełniają łącznie następujące warunki:

1) zamieszkiwały w lokalu przez okres nie krótszy niż 5 lat

2) nie posiadają zaległości płatniczych związanych z zajmowaniem lokalu lub uzyskały zgodę na spłacanie zaległości w ratach

3) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych

4) zamieszkiwały w lokalu w chwili wejścia w życie uchwały nr XXXIII/436/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15.12.2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze.

2. Okres zamieszkiwania, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 powinien być udokumentowany w szczególności w jeden z trzech poniższych sposobów:

1) poświadczenie zameldowania

2) potwierdzenie zarządcy budynku

3) inne oświadczenia przyjęte w postępowaniu wyjaśniającym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Bąkowski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »