| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 111/XVII/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Świerklany

Na podstawie art.42 ust.7 pkt 3, w   związku z   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami), art.18 ust.1, art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591r. z   późniejszymi zmianami),  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala :  

§   1.   Ustalić dla nauczycieli zatrudnionych w   pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach pedagoga, psychologa, logopedy w   szkołach i   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z   uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, według następujących norm :  

 

Lp.  

Stanowisko  

Tygodniowa  
liczba godzin obowiązkowego wymiaru  
zajęć  

1.  

Pedagog  

26  

2.  

Psycholog  

26  

3.  

Logopeda  

26  

§   2.   1.   Ustalić, iż tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum) nauczycieli realizujących w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oblicza się jako iloraz sumy realizowanych godzin i   sumy części etatu realizowanych w   ramach poszczególnych wymiarów tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.  

2.   Wymiar, o   którym mowa w   ust. 1   przyjmuje się w   pełnych godzinach w   taki sposób, że wielkość wynoszącą mniej niż 0.5 godz. pomija się, a   wielkość 0,5 godz. i   więcej zaokrągla się w   górę do pełnej godziny.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XXXIX/249/05 Rady Gminy Świerklany z   dnia 22 czerwca 2005 r.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Tadeusz   Frydecki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »