| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 111/XVII/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Świerklany

Na podstawie art.42 ust.7 pkt 3, w   związku z   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami), art.18 ust.1, art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591r. z   późniejszymi zmianami),  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala :  

§   1.   Ustalić dla nauczycieli zatrudnionych w   pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach pedagoga, psychologa, logopedy w   szkołach i   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z   uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, według następujących norm :  

 

Lp.  

Stanowisko  

Tygodniowa  
liczba godzin obowiązkowego wymiaru  
zajęć  

1.  

Pedagog  

26  

2.  

Psycholog  

26  

3.  

Logopeda  

26  

§   2.   1.   Ustalić, iż tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum) nauczycieli realizujących w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oblicza się jako iloraz sumy realizowanych godzin i   sumy części etatu realizowanych w   ramach poszczególnych wymiarów tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.  

2.   Wymiar, o   którym mowa w   ust. 1   przyjmuje się w   pełnych godzinach w   taki sposób, że wielkość wynoszącą mniej niż 0.5 godz. pomija się, a   wielkość 0,5 godz. i   więcej zaokrągla się w   górę do pełnej godziny.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XXXIX/249/05 Rady Gminy Świerklany z   dnia 22 czerwca 2005 r.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Tadeusz   Frydecki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »