| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/148/2012 Rady Gminy Milówka

z dnia 6 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i punkty przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 8, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5c pkt.1,art.6 ust.1 pkt. 2, art. 14 ust. 5   pkt. 1   i 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r., Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Ustala się, że realizacja bezpłatnego nauczania wychowania i   opieki w   przedszkolach i   punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Milówka odbywa się w   wymiarze 5   godzin dziennie od poniedziałku do piątku.  

§ 2.  

Odpłatność za pobyt dzieci w   przedszkolu obejmuje opłatę za nauczanie, wychowanie i   opiekę w   przedszkolu w   czasie przekraczającym wymiar zajęć 5   godzin dziennie tj. w   godz. od 8 00 – 13 00 oraz za udział w   zajęciach dodatkowych dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.  

§ 3.  

1. Wysokość opłaty miesięcznej, o   której mowa w   § 2   ustala się w   wysokości 0,12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 10 października 2002r. o   minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U   Nr 200, poz. 1679 z   późn. zm.), ogłaszanego w   drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy.  

2.   Opłata, o   której mowa w   ust. 1   jest ustalana miesięcznie, jako iloczyn liczby godzin za dane świadczenie oraz stawkę określoną w   ust. 1.  

§ 4.  

Za jednoczesny pobyt w   przedszkolu drugiego dziecka z   danej rodziny obniża się wysokość opłaty ustalonej w   § 3   ust. 1   o 25% , za pobyt trzeciego i   kolejnego dziecka obniża się opłatę o   50%  

§ 5.  

Opłata, o   której mowa w   § 3   ust. 1, nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych, realizowanych przez inne podmioty niż przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Milówka.  

§ 6.  

Traci moc Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Milówka z   dnia 28 marca 2011r. w   sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i   punkty przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych.  

§ 7.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka.  

§ 8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Krzysztof   Kamiński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »