| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DKT-880-9/12 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 11 września 2012r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice przed upływem kadencji

Na podstawie art., 24a ust. 2, art. 25, art. 27 ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm. 1)   ) oraz art. 40a § 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm. 2)   ) w   związku z   art. 1   ust. 2   ustawy o   referendum lokalnym oraz uchwałą Nr XXVI/202/2012 Rady Miasta Wojkowice z   dnia 26 lipca 2012 r. o   przeprowadzeniu referendum w   sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice z   powodu nieudzielenia absolutorium przed upływem kadencji, Komisarz Wyborczy w   Katowicach postanawia:  

§   1.   Przeprowadzić referendum gminne w   sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice przed upływem kadencji, zwane dalej „referendum”.  

§   2.   Wyznaczyć termin referendum na niedzielę dnia 28 października 2012 r.  

§   3.   Określić terminy wykonania czynności związanych z   przeprowadzeniem referendum jak w   kalendarzu czynności stanowiącym załącznik Nr 1   do niniejszego postanowienia.  

§   4.   Określić wzór i   treść karty do głosowania w   referendum w   sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice jak w   załączniku Nr 2   do niniejszego postanowienia.  

§   5.   Określić wzór i   treść nakładki na kartę do głosowania w   referendum w   sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice, sporządzonej w   alfabecie Braille´a jak w   załączniku Nr 3   do niniejszego postanowienia.  

§   6.   Szczegółowe warunki techniczne kart do głosowania i   nakładek na karty do głosowania sporządzonych w   alfabecie Braille`a, w   referendum gminnym w   sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice przed upływem kadencji, określić odrębnym postanowieniem.  

§   7.   Postanowienie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz rozplakatowaniu w   formie obwieszczenia na terenie miasta Wojkowice.  

 

 

 

Komisarz Wyborczy w   Katowicach  


Michał   Niedopytalski

 

 

 

1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, z   2005 r. Nr 175, poz. 1457, z   2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113 i   Nr 134, poz. 777 i   Nr 147, poz. 881.  

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i   Nr 217, poz. 1281.  

 


Załącznik Nr 1   do Postanowienia Nr DKT-880-9/12    
Komisarza Wyborczego w   Katowicach    
z dnia 11 września 2012 r.  
 

KALENDARZ CZYNNOŚCI  
związanych z   przeprowadzeniem referendum w   sprawie odwołania  
Burmistrza Miasta Wojkowice przed upływem kadencji  

 

Termin wykonania czynności  
referendalnej 1)  

Treść czynności referendalnej  

do 14 września 2012 r.  

- Ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podanie  
do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie miasta Wojkowice postanowienia Komisarza Wyborczego w   Katowicach o   przeprowadzeniu referendum gminnego w   sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice przed upływem kadencji,  

do 28 września 2012 r.  

- podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie, obwieszczenia Burmistrza Miasta Wojkowice o   numerach i   granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w   tym o   siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i   o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,  

do 3   października 2012 r.  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Katowicach Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w   Wojkowicach,  

do 7   października 2012 r.  

- sporządzenie w   Urzędzie Miasta Wojkowice spisu osób uprawnionych do udziału w   referendum,  
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Katowicach obwodowych komisji do spraw referendum,  
- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Wojkowice przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w   tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille’a,  

do 14 października 2012 r.  

- składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum o   dopisanie ich do spisu w   wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,  
- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Wojkowice przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania w   lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille´a,  

do 18 października 2012 r.  

- składanie wniosków do Burmistrza Miasta Wojkowice o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,  

26 października 2012 r.  
o godz. 24   00  

- zakończenie kampanii referendalnej,  

27 października 2012 r.  
 

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w   referendum,  

28 października 2012 r.  
godz. 7   00   do 21   00  

- głosowanie  

 

 

 

1)   Zgodnie z   art. 9   § 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w   związku z   art. 1   ust. 2   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  

 

Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr DKT-880-9/12
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 11 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Postanowienia Nr DKT-880-9/12
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 11 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »