| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DKT-880-9/12 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 11 września 2012r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice przed upływem kadencji

Na podstawie art., 24a ust. 2, art. 25, art. 27 ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm. 1)   ) oraz art. 40a § 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm. 2)   ) w   związku z   art. 1   ust. 2   ustawy o   referendum lokalnym oraz uchwałą Nr XXVI/202/2012 Rady Miasta Wojkowice z   dnia 26 lipca 2012 r. o   przeprowadzeniu referendum w   sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice z   powodu nieudzielenia absolutorium przed upływem kadencji, Komisarz Wyborczy w   Katowicach postanawia:  

§   1.   Przeprowadzić referendum gminne w   sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice przed upływem kadencji, zwane dalej „referendum”.  

§   2.   Wyznaczyć termin referendum na niedzielę dnia 28 października 2012 r.  

§   3.   Określić terminy wykonania czynności związanych z   przeprowadzeniem referendum jak w   kalendarzu czynności stanowiącym załącznik Nr 1   do niniejszego postanowienia.  

§   4.   Określić wzór i   treść karty do głosowania w   referendum w   sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice jak w   załączniku Nr 2   do niniejszego postanowienia.  

§   5.   Określić wzór i   treść nakładki na kartę do głosowania w   referendum w   sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice, sporządzonej w   alfabecie Braille´a jak w   załączniku Nr 3   do niniejszego postanowienia.  

§   6.   Szczegółowe warunki techniczne kart do głosowania i   nakładek na karty do głosowania sporządzonych w   alfabecie Braille`a, w   referendum gminnym w   sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice przed upływem kadencji, określić odrębnym postanowieniem.  

§   7.   Postanowienie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz rozplakatowaniu w   formie obwieszczenia na terenie miasta Wojkowice.  

 

 

 

Komisarz Wyborczy w   Katowicach  


Michał   Niedopytalski

 

 

 

1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, z   2005 r. Nr 175, poz. 1457, z   2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113 i   Nr 134, poz. 777 i   Nr 147, poz. 881.  

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i   Nr 217, poz. 1281.  

 


Załącznik Nr 1   do Postanowienia Nr DKT-880-9/12    
Komisarza Wyborczego w   Katowicach    
z dnia 11 września 2012 r.  
 

KALENDARZ CZYNNOŚCI  
związanych z   przeprowadzeniem referendum w   sprawie odwołania  
Burmistrza Miasta Wojkowice przed upływem kadencji  

 

Termin wykonania czynności  
referendalnej 1)  

Treść czynności referendalnej  

do 14 września 2012 r.  

- Ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podanie  
do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie miasta Wojkowice postanowienia Komisarza Wyborczego w   Katowicach o   przeprowadzeniu referendum gminnego w   sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice przed upływem kadencji,  

do 28 września 2012 r.  

- podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie, obwieszczenia Burmistrza Miasta Wojkowice o   numerach i   granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w   tym o   siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i   o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,  

do 3   października 2012 r.  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Katowicach Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w   Wojkowicach,  

do 7   października 2012 r.  

- sporządzenie w   Urzędzie Miasta Wojkowice spisu osób uprawnionych do udziału w   referendum,  
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Katowicach obwodowych komisji do spraw referendum,  
- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Wojkowice przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w   tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille’a,  

do 14 października 2012 r.  

- składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum o   dopisanie ich do spisu w   wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,  
- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Wojkowice przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania w   lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille´a,  

do 18 października 2012 r.  

- składanie wniosków do Burmistrza Miasta Wojkowice o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,  

26 października 2012 r.  
o godz. 24   00  

- zakończenie kampanii referendalnej,  

27 października 2012 r.  
 

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w   referendum,  

28 października 2012 r.  
godz. 7   00   do 21   00  

- głosowanie  

 

 

 

1)   Zgodnie z   art. 9   § 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w   związku z   art. 1   ust. 2   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  

 

Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr DKT-880-9/12
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 11 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Postanowienia Nr DKT-880-9/12
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 11 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »