| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/152/12 Rady Gminy Lipowa

z dnia 31 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę nr XII/74/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591 ze zm.) w   związku z   art. 42 ust. 7   pkt 2   i 3   i art. 91d pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. z   2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli,  

Rada Gminy Lipowa  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr XII/74/07 Rady Gminy Lipowa z   dnia 4   grudnia 2007 r. w   sprawie zasad udzielania i   wymiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i   wicedyrektorów szkół i   przedszkoli oraz zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela dokonuje się następujących zmian:  

1)   § 1   otrzymuje brzmienie:  

§   1.   § 1   1. Dyrektorom i   wicedyrektorom szkół, dyrektorom przedszkoli oraz zespołów szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez gminę Lipowa obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych do wysokości określonej w   poniższej tabeli:  

 

l.p  

Stanowisko kierownicze  

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin  

1.  

Dyrektor szkoły liczącej:  
- do 6   oddziałów  
- od 7   do 10 oddziałów  
- od 11 do 16 oddziałów  
- powyżej 16 oddziałów  


10  
8  
6  
4  

2.  

Wicedyrektor szkoły liczącej:  
- od 12 do 16 oddziałów  
- powyżej 16 oddziałów  


12  
7  

3.  

Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego:  
- do 8   oddziałów  
- powyżej 8   oddziałów  


8  
6  

4.  

Dyrektor przedszkola liczącego:  
- 2   oddziały  
- 3   i więcej oddziałów  


15  
12  

2.   Ustalony ze zniżką wymiar obowiązkowych godzin zależy od liczby oddziałów funkcjonujących w   szkole, przedszkolu lub zespole szkolno-przedszkolnym.  

3.   Zniżka godzin przysługuje w   okresie pełnienia funkcji. ;

2)   Skreśla się § 2.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Setla

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »