| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/187/12 Rady Miasta Lędziny

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Lędziny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników

Na podstawie art. 18 ust.1 i   ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i   ust.2 pkt.4 ustawy z   dnia 8.03.1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami); art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16.12.2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.z 2011 r. Nr 5   poz.13 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 4   ust.1, art.13 ust.2 ustawy z   dnia 20.07.2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. z   Nr 197 poz.1172 z   późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.  

Rada Miasta uchwala:  

§   1.   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnikom możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Lędziny na warunkach i   zasadach określonych w   niniejszym regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Lędziny.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Teresa   Ciepły

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV / 187 / 12  
Rady Miasta Lędziny    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lędziny.  

§   1.   Warunkiem korzystania z   przystanków komunikacyjnych przez operatorów i   przewoźników jest:  

1.   Pisemne uzgodnienie zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych z   ich właścicielem lub zarządzającym  

2.   Uiszczenie opłat za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych  

§   2.   Przystanki komunikacyjne będą udostępnione operatorom i   przewoźnikom na pisemny wniosek   zawierający projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki i   czasy odjazdów z   poszczególnych przystanków.  

§   3.   Zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych.  

1.   Z przystanków komunikacyjnych (obiekty ogólnodostępne) mogą korzystać operatorzy i   przewoźnicy w   celu wykonywania przewozu (wszystkie podmioty wykonujące przewozy);  

2.   Operatorzy i   przewoźnicy korzystają z   przystanków komunikacyjnych zgodnie z   rozkładem jazdy;  

3.   Operatorzy i   przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w   miejscu do tego przeznaczonym w   obrębie przystanku komunikacyjnego;  

4.   Czas postoju środka transportu jest uzależniony od warunków ruchowych i   obłożenia konkretnego przystanku, ale nie powinien trwać dłużej niż 2   minuty;  

5.   Korzystanie z   przystanku komunikacyjnego powinno się odbyć w   sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego, a   także z   poszanowaniem zasad organizacji i   bezpieczeństwa ruchu drogowego.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIV / 187 / 12  
Rady Miasta Lędziny    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych ( ogólnodostępnych ) w   Gminie Lędziny, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lędziny.  

 

Lp.  

Nazwa przystanku  

Opis  

1  

Hołdunów Murckowska  

dwustronny  

2  

Hołdunów Gwarków  

dwustronny  

3  

Hołdunow Imielińska  

dwustronny  

4  

Hołdunów Kościół  

dwustronny  

5  

Hołdunów Targowisko  

dwustronny  

6  

Hołdunów Fińskie Domki  

dwustronny  

7  

Hołdunów Podmiejska 10  

dwustronny  

8  

Hołdunów Podmiejska 32  

dwustronny  

9  

Smardzowice Staw  

dwustronny  

10  

Smardzowice Ułańska 51  

dwustronny  

11  

Smardzowice Ułańska 31  

dwustronny  

12  

Smardzowice Oficerska  

dwustronny  

13  

Hołdunów Restauracja  

dwustronny  

14  

Hołdunów Przejazd Kolejowy*  

-  

15  

Lędziny Urząd Miasta  

dwustronny  

16  

Lędziny Pomnik  

dwustronny  

17  

Lędziny Gospoda  

dwustronny  

18  

Lędziny Droga do Górek  

dwustronny  

19  

Lędziny Cegielnia  

dwustronny  

20  

Goławiec Czapli  

dwustronny  

21  

Goławiec Sklep  

dwustronny  

22  

Goławiec Ośrodek Zdrowia  

dwustronny  

23  

Goławiec Szkoła  

dwustronny  

24  

Górki Goławiecka  

dwustronny  

25  

Górki Poczta  

dwustronny  

26  

Górki Leśna  

dwustronny  

27  

Górki Polna  

dwustronny  

28  

Lędziny Jagiellońska  

dwustronny  

29  

Rachowy Osiedle  

dwustronny  

30  

Rachowy Ośrodek Zdrowia  

dwustronny  

31  

Lędziny Kopalnia Ziemowit  

dwustronny  

32  

Lędziny Zespół Szkół  

jednostronny  

33  

Lędziny Osiedle PKP  

dwustronny  

34  

Lędziny Szkoła  

dwustronny  

35  

Lędziny Zamkowa  

dwustronny  

36  

Zamoście Posesja 10  

dwustronny  

37  

Zamoście Skrzyżowanie  

dwustronny  

38  

Zamoście Posesja 30  

dwustronny  

39  

Zamoście Zawiszy Czarnego  

dwustronny  

40  

Lędziny Świniowy Ławecka  

dwustronny  

*- Przystanek „Hołdunów Przejazd Kolejowy” znajduje się w   obrębie ul. Hołdunowskiej, ul. Lędzińskiej i   ul. Pokoju. Na ulicy pokoju znajduję się w/w przystanek obustronny jak również na ul. Lędzińskiej.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »