| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/160/12 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIV/225/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz. U. z   2004 r. nr 254, poz. 2572, z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.):  

Rada Miejska w   Łazach  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr XXIV/225/09 Rady Miejskiej w   Łazach z   dnia 29 kwietnia 2009 r. w   sprawie trybu udzielania, rozliczania i   kontroli dotacji dla przedszkoli i   szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:  

1)   po § 5   dodaje się nowy § 5a w   brzmieniu:  

§   5a.   1.   W razie rozpoczęcia działalności przez nową szkołę lub placówkę wskazaną w   § 1   uchwały wysokość stawki dotacji w   pierwszym roku może zostać podwyższona o   1/3 w   stosunku do stawek określonych w   § 2-5 uchwały.  

2.   Jeżeli podmiot uruchamiający nową szkołę lub placówkę prowadził lub prowadzi na terenie Gminy Łazy inne placówki wskazane w   § 1, dotacja w   wysokości wynikającej z   ust. 1   przysługuje wyłącznie na rzecz uczniów uczęszczającej do nowej szkoły lub placówki. ;

2)   po § 6   dodaje się § 6a w   brzmieniu  

§   6a.   Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a   podmiotem prowadzącym szkołę lub placówkę. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.  

 

 

 

Przewodniczacy Rady Miejskiej w   Łazach  


Maciej   Kubiczek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »