| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/254/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 października 2011r. nr XI/141/2011 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Pawłowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz.1591 z   póź. zm.) w   związku z   art. 90 f ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004r., Nr 256, poz.2572 z   późn.zm. ) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Działalności Społecznej  

Rada Gminy Pawłowice  
uchwala :  

§   1.   W uchwale Rady Gminy Pawłowice z   dnia 25 października 2011r. w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Pawłowice wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 4   pkt 2   otrzymuje brzmienie:  

2.   W zależności od sytuacji materialnej ucznia i   jego rodziny, wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty, o   której mowa w   art.6 ust.2 pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych, ;

2)   w § 4   w ust.3 wyraz „stypendium ” zastępuje się wyrazem „zasiłku szkolnego”.  

§   2.   Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   listopada 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Franciszek   Dziendziel

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »